• Търсене

  • Избери Превод


Изход 25

Приноси и принадлежности

1 Тогава Господ каза на Моисей:

Кажи на израилтяните да Ми поднесат принос; от всеки човек, който на драго сърце би дал, ще приемете приноса за Мен.

А ето какъв принос ще приемете от тях: злато, сребро и мед,

синьо, мораво, червено, висон и козя кожа,

червено боядисани овнешки кожи и язовски[1] кожи, ситимово дърво[2],

масло за осветление и аромати за мирото за помазване и за благоуханното кадене,

оникси и камъни, които се поставят на ефода и на нагръдника.

И да Ми направят светилище, за да обитавам между тях.

Според всичко, което ти показвам – образеца на скинията и образеца на всичките ѝ принадлежности, – така да я направите.

10 Да направят ковчег от ситимово дърво, дълъг два лакътя и половина, широк лакът и половина и лакът и половина висок.

11 Да го обковеш с чисто злато; отвън и отвътре да го обковеш; и отгоре му да направиш златен венец наоколо.

12 И да излееш за него четири златни колелца, които да поставиш на четирите му долни ъгъла, две колелца на едната му страна и две колелца на другата му страна.

13 Да направиш и върлини от ситимово дърво и да ги обковеш със злато,

14 и да провреш върлините през колелцата от страните на ковчега, за да бъде носен ковчегът с тях.

15 Върлините да остават в колелцата на ковчега; да не се изваждат от него.

16 И да сложиш в ковчега плочите на свидетелството[3], които ще ти дам.

17 Да направиш умилостивилище от чисто злато, два лакътя и половина дълго и лакът и половина широко.

18 И да направиш два херувима от злато, изковани да ги направиш, на двата края на умилостивилището.

19 Да направиш един херувим на единия край и един херувим на другия край; херувимите да направите част от самото умилостивилище на двата му края.

20 Херувимите да бъдат с разперени отгоре крила и да покриват с крилата си умилостивилището; и лицата им да са едно срещу друго; лицата на херувимите да бъдат обърнати към умилостивилището.

21 И да положат умилостивилището върху ковчега; а в ковчега да поставиш плочите на свидетелството, което ще ти дам.

22 Там ще се срещам с теб; и отгоре на умилостивилището, между двата херувима, които са върху ковчега с плочите на свидетелството, ще говоря с тебе за всичко, което ще ти заповядвам за израилтяните.

23 Да направиш трапеза от ситимово дърво два лакътя дълга, един лакът широка и лакът и половина висока.

24 Да я обковеш с чисто злато и да ѝ направиш златен венец наоколо.

25 Да ѝ направиш и перваз наоколо, една длан широк, и да направиш златен венец около перваза ѝ.

26 Да ѝ направиш и четири златни колелца и да поставиш колелцата на четирите ѝ ъгъла, които са при четирите ѝ крака.

27 Колелцата да бъдат до самия перваз – като халки на върлините, за да се носи трапезата.

28 Върлините ще направиш от ситимово дърво и да ги обковеш със злато, и трапезата да се носи с тях.

29 И да направиш блюдата ѝ, кадилниците ѝ, стомните ѝ и тасовете ѝ за употреба при възлиянията пред Господа; от чисто злато да ги направиш.

30 А на трапезата постоянно да слагаш хлябове за принос пред Мене.

31 Да направиш и светилника от чисто злато; изкован да направиш светилника; стъблото му, разклоненията му, чашките му, топчиците му и цветята му да са част от самия него.

32 От страните му да се издават шест клона – три клона на светилника от едната му страна и три клона на светилника от другата му страна.

33 На единия клон да има три чашки като бадеми, една топчица и едно цвете; и на другия клон – три чашки като бадеми и една топчица, и едно цвете; така да има и на шестте клона, които се издават от светилника.

34 На стъблото на светилника да има четири чашки като бадеми, с топчиците им и цветята им.

35 И на шестте клона, които се издават от светилника, да има под първите два клона една топчица, част от самия него, и под вторите два клона една топчица, част от самия него, и под третите два клона една топчица, част от самия него.

36 Топчиците им и разклоненията им да са част от самия него; светилникът да бъде цял изкован от чисто злато.

37 И да му направиш седем светила; и да палят светилата му, за да светят пред него.

38 Щипците му и пепелниците му да бъдат от чисто злато.

39 От един талант чисто злато да се направи той и всички тези прибори.

40 Внимавай да ги направиш според образеца им, който ти беше показан на планината.

Бележки:

  1. 25:5 Или: делфинови.
  2. 25:5 Т.е. акция.
  3. 25:16 Т.е. Десетте Божии заповеди.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *