• Търсене

  • Избери Превод


Изход 40

1 Тогава Господ каза на Моисей:

На първия ден от първия месец да издигнеш скинията, шатъра за срещане.

И да сложиш в него ковчега за плочите на свидетелството и да закриеш ковчега със завесата.

Да внесеш трапезата и да наредиш на нея каквото трябва да се нарежда; да внесеш и светилника и да запалиш светилата му.

Да поставиш златния кадилен олтар пред ковчега за плочите на свидетелството и да наместиш покривката за входа на скинията.

Да сложиш жертвеника за всеизгарянето пред входа на скинията, шатъра за срещане.

И да сложиш умивалника между шатъра за срещане и жертвеника и да налееш вода в него.

Да поставиш оградата на околния двор и да окачиш покривката на дворния вход.

Да вземеш мирото за помазване и да помажеш скинията и всичко, което е в нея; така да осветиш нея и всичките ѝ принадлежности; и ще бъде свята.

10 И да помажеш жертвеника за всеизгарянето и всичките му прибори, за да осветиш жертвеника; така жертвеникът ще бъде пресвят.

11 Да помажеш и умивалника, и подложката му, за да ги осветиш.

12 После да приведеш Аарон и синовете му при входа на шатъра за срещане и да ги умиеш с вода;

13 и да облечеш Аарон със свещените одежди, да го помажеш и да го посветиш, за да Ми свещенодейства;

14 да приведеш и синовете му, да ги облечеш с хитони

15 и да ги помажеш, както си помазал баща им, за да Ми свещенодействат. От помазването им свещенството ще бъде на тях вечно, във всичките им поколения.

16 И Моисей направи всичко, както Господ му заповяда; така направи.

17 В първия месец на втората година, на първия ден от месеца, скинията бе издигната.

18 Моисей издигна скинията, като подложи подложките ѝ, постави дъските и намести лостовете ѝ, и изправи стълбовете ѝ.

19 Той разпростря шатъра върху скинията и сложи покривалото на шатъра върху него, както Господ беше заповядал на Моисей.

20 И като взе плочите на свидетелството, положи ги в ковчега и провря върлините през колелцата на ковчега, и положи умилостивилището върху ковчега.

21 Внесе ковчега в скинията и окачи завесата за покриване, и с нея покри ковчега с плочите на свидетелството, както Господ беше заповядал на Моисей.

22 Положи и трапезата в шатъра за срещане откъм северната страна на скинията, отвън завесата;

23 и нареди на нея хлябовете пред Господа, както Господ беше заповядал на Моисей.

24 Сложи светилника в шатъра за срещане откъм южната страна на скинията, срещу трапезата;

25 и запали светилата пред Господа, както Господ беше заповядал на Моисей.

26 И положи златния олтар в шатъра за срещане, пред завесата;

27 и покади над него с благоуханен тамян, както Господ беше заповядал на Моисей.

28 Окачи покривката на входа на скинията.

29 Положи жертвеника за всеизгарянето при входа на скинията, т. е. шатъра за срещане, и принесе на него всеизгарянето и хлебния принос, според както Господ беше заповядал на Моисей.

30 Положи и умивалника между шатъра за срещане и жертвеника и наля в него вода, за да се мият

31 (и Моисей, и Аарон, и синовете му миеха от него ръцете си и краката си,

32 когато влизаха в шатъра за срещане и когато пристъпваха към жертвеника), миеха се, според както Господ беше заповядал на Моисей.

33 И постави двора около скинията и жертвеника и окачи покривката на дворния вход. Така Моисей завърши делото.

34 Тогава облакът покри шатъра за срещане и Господнята слава изпълни скинията.

35 Моисей не можа да влезе в шатъра за срещане, защото облакът стоеше над него и Господнята слава пълнеше скинията.

36 А когато облакът се вдигаше от скинията, тогава израилтяните тръгваха на път, през всичките си пътувания;

37 но ако облакът не се вдигаше, тогава не тръгваха до деня на вдигането му.

38 Защото Господният облак беше над скинията денем, а огън беше над нея нощем пред очите на целия Израилев дом през всичките им пътувания.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *