• Търсене

  • Избери Превод


Левит 11

1 И Господ каза на Моисей и Аарон:

Кажете на израилтяните: Ето животните, които можете да ядете измежду животните, които са по земята.

Измежду животните всяко, което има раздвоени копита и е с разцепени копита, и преживя, него да ядете.

Обаче от онези, които преживят, или от онези, които имат раздвоени копита, да не ядете следните: камилата, защото преживя, но няма раздвоени копита; тя е нечиста за вас;

криещия се гризач[1], защото преживя, но няма раздвоени копита, той е нечист за вас;

дивия заек, защото преживя, но няма раздвоени копита; той е нечист за вас;

и свинята, защото има раздвоени копита и е с разцепени копита, но не преживя; тя е нечиста за вас.

От тяхното месо да не ядете и до трупа им да не се допирате; те са нечисти за вас.

Измежду всички животни, които са във водите, да ядете следните: всички водни, които имат перки и люспи, в моретата и реките, тях да ядете.

10 А измежду всичко, което се движи във водите, и измежду всяко одушевено животно, което е във водите, всички в моретата и реките, които нямат перки и люспи, те са скверни за вас.

11 Да бъдат скверни за вас; от месото им да не ядете и от труповете им да се отвращавате.

12 Всичко във водите, което няма нито перки, нито люспи, да бъде скверно за вас.

13 Измежду птиците да не се докосвате до следните: да не се ядат, понеже са скверни: орелът, лешоядът, черният лешояд,

14 червената каня, черната каня според видовете ѝ,

15 всяка врана според видовете ѝ,

16 кукумявката, совата, чайката, ястребът според видовете му,

17 малкият бухал, корморанът, големият бухал,

18 белият бухал, пеликанът, рибарят,

19 щъркелът, чаплата според видовете ѝ, папунякът и прилепът.

20 Всички крилати пълзящи, които ходят на четири крака, да бъдат скверни за вас.

21 Обаче измежду всички пълзящи крилати можете да ядете онези, които, като ходят на четири крака, имат пищяли над краката си, за да скачат с тях по земята.

22 Измежду тях можете да ядете следните: скакалеца според видовете му, зеления скакалец според видовете му, щуреца според видовете му и малкия скакалец според видовете му.

23 А всички други насекоми, които имат четири крака, да бъдат скверни за вас.

24 От тях ще бъдат нечисти: всеки, който се допира до трупа им, ще бъде нечист до вечерта;

25 и всеки, който понесе нещо от трупа им, да изпере дрехите си и да бъде нечист до вечерта.

26 Всяко животно, което има раздвоени копита, но не е с разцепени копита, нито преживя, е нечисто за вас; всеки, който се допира до такова, ще бъде нечист.

27 И измежду всички четирикраки животни – онези, които ходят на лапите си, ще бъдат нечисти за вас; всеки, който се допира до трупа им, ще бъде нечист до вечерта.

28 Който понесе трупа им, нека изпере дрехите си и да бъде нечист до вечерта; те са нечисти за вас.

29 Измежду пълзящите, които пълзят по земята, следните да бъдат нечисти за вас: невестулката, мишката, големият гущер според видовете му,

30 анакът, саламандърът, гущерът, къртицата и хамелеонът.

31 Тези са, които са нечисти за вас измежду всички пълзящи; всеки, който се допира до труповете им, ще бъде нечист до вечерта.

32 И всяко нещо, върху което те биха паднали мъртви, ще бъде нечисто: било дървен съд, дреха, кожа, вретище или някакъв съд, който се употребява в работа, всеки трябва да се сложи във вода и ще остане нечист до вечерта; тогава ще бъде чист.

33 А ако някое от тях падне в някой пръстен съд, то всичко, което е вътре в него, ще бъде нечисто; а съда да строшите.

34 Всяка храна в него, която се яде, върху която се сипва вода, когато се сготви, ще бъде нечиста; и всяко питие, което се пие, във всеки такъв съд ще бъде нечисто.

35 Каквото и да било нещо, върху което би паднало нещо от трупа им, ще бъде нечисто; било пещ или огнище, трябва да се строшат; нечисти са и нечисти ще бъдат за вас.

36 Обаче извор или кладенец, където има събрана вода, ще си бъде чист; но каквото се допре до трупа на тези животни, ще бъде нечисто.

37 Но ако падне нещо от трупа им върху някое семе за сеитба, което ще се посее, то си е чисто.

38 Обаче, ако са полели семето с вода и падне нещо от трупа им на него, тогава е нечисто за вас.

39 Ако умре някое от животните, които може да ядете, който се допре до трупа му, ще бъде нечист до вечерта.

40 Който яде от трупа му, трябва да изпере дрехите си и ще бъде нечист до вечерта; и който понесе мършата му, нека изпере дрехите си и ще бъде нечист до вечерта.

41 Всяко пълзящо животно, което пълзи по земята, е скверно; да не ги ядете.

42 Всичко, което се влачи по корема си, и всичко, което ходи на четири крака, или всичко, което има много крака, т. е. всички животни, които пълзят по земята – тях да не ядете, защото са скверни.

43 Да не се осквернявате от никакви пълзящи животни, за да бъдете нечисти чрез тях.

44 Защото Аз съм Йехова, вашият Бог; и така, осветете се и бъдете святи, понеже Аз съм свят; и да не се оскверните с никакво животно, пълзящо по земята.

45 Защото Аз съм Господ, Който ви изведох от Египетската земя, за да ви бъда Бог; и така, бъдете святи, защото Аз съм свят.

46 Това е законът за животните, за птиците, за всяко одушевено, което се движи във водите, и за всяко одушевено, което пълзи по земята,

47 за да правите разлика между чистото и нечистото и между одушевеното, което може да се яде, и одушевеното, което не бива да се яде.

Бележки:

  1. 11:5 От евр. животно, което яде културите; с неясен произход.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *