• Търсене

  • Избери Превод


Левит 18

1 Господ каза още на Моисей:

Кажи на израилтяните: Аз съм Йехова, вашият Бог.

Да не правите, както правят в Египетската земя, където сте живели, и да не правите, както правят в Ханаанската земя, в която Аз ви завеждам; и да не ходите според техните наредби.

А Моите закони да спазвате и Моите наредби да пазите и да изпълнявате. Аз съм Йехова, вашият Бог.

Затова пазете наредбите Ми и законите Ми, чрез които, ако човек прави това, ще живее. Аз съм Йехова.

Никой да не се приближи до някоя своя кръвна роднина, за да открие голотата ѝ. Аз съм Йехова.

Голотата на баща си, т. е. голотата на майка си, да не откриеш; тя ти е майка; да не откриеш голотата ѝ.

Голотата на бащината си жена да не откриеш; тя е голотата на баща ти.

Голотата на сестра си, бащината ти дъщеря или майчината ти дъщеря, родена у дома или родена вън – голотата на такива да не откриеш.

10 Голотата на дъщеря на сина ти или на дъщеря на дъщеря ти – тяхната голота да не откриеш; защото тяхната голота е твоя.

11 Голотата на дъщерята на бащината ти жена, родена от баща ти (сестра ти е) – нейната голота да не откриеш.

12 Голотата на бащината си сестра да не откриеш; тя е близка роднина на баща ти.

13 Голотата на майчината си сестра да не откриеш, защото тя е близка роднина на майка ти.

14 Голотата на бащиния си брат да не откриеш, т. е. към жена му да не се приближиш; тя ти е стрина.

15 Голотата на снаха си да не откриеш; жена е на сина ти; нейната голота да не откриеш.

16 Голотата на жената на брат си да не откриеш; тя е голотата на брат ти.

17 Голотата на жена и на дъщеря ѝ да не откриеш, нито да вземеш дъщерята на сина ѝ или дъщеря на дъщеря ѝ, за да откриеш голотата ѝ; те са нейни близки роднини; това е нечестие.

18 И да не вземеш жена заедно със сестра ѝ, докато е жива другата, за да откриеш голотата ѝ, така че да ѝ стане съперница.

19 При жена, когато е отделена поради нечистотата си, да не приближиш да откриеш голотата ѝ.

20 И с жената на ближния си да не лягаш, за да се оскверниш с нея.

21 Да не принасяш в жертва децата си на Молох; нито да оскверниш името на своя Бог. Аз съм Йехова.

22 С мъж да не лягаш като с жена; това е гнусота.

23 И с никое животно да не се съвъкупиш, за да се оскверниш с него, нито жена да застане пред животно, за да се съвъкупи с него; това е сквернота.

24 Не се осквернявайте нито с едно от тези неща, защото с такива неща се оскверниха народите, които Аз прогонвам пред вас.

25 Оскверни се и земята; затова въздавам върху нея беззаконието ѝ и земята избълва жителите си.

26 И така, вие пазете наредбите Ми и законите Ми и не правете нито една от тези гнусоти – нито местен, нито заселен между вас пришълец

27 (защото всички тези гнусоти вършеха хората, които са били преди вас на тази земя, и земята се оскверни),

28 за да не избълва и вас земята, когато я осквернявате, както избълва населението, което беше преди вас.

29 Защото всеки, който върши която и да е от тези гнусоти – човеците, които ги вършат, ще бъдат изтребени измежду народа си.

30 И така, пазете заръките Ми и не вършете никой от тези гнусни обичаи, които са се вършили преди вас, за да не се оскверните в тях. Аз съм Йехова, вашият Бог.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *