• Търсене

  • Избери Превод


Малахия 3

Божий съд на грешниците и благословение на каещите се. Пришествието на Месия

1 Ето, Аз изпращам вестителя Си,
Който ще устрои пътя пред Мен;
и Господ, Когото търсите,
неочаквано ще дойде в храма Си.
Да! Ангелът на завета, Когото вие желаете;
ето, иде, казва Господ на Силите,
но кой може да издържи деня на пришествието Му?
И кой ще устои, когато Той се яви?
Защото е като огъня на пречиствач
и като сапуна на тепавичари.
Ще седне като някой, който топи и пречиства сребро,
и ще очисти левийците
и ще ги претопи като златото и среброто;
и те ще принасят на Господа приноси с правда.
Тогава приносът на Юда и Йерусалим
ще бъде угоден на Господа,
както в древността,
както в миналите години.
И Аз, като се приближа към вас за съд,
бързо ще заявя против магьосниците,
против прелюбодейците, против тези, които се кълнат лъжливо,
против онези, които угнетяват наемниците в заплатата им, вдовицата и сирачето,
и против онези, които онеправдават чужденеца
и не се боят от Мене,
казва Господ на Силите.

Греховете на народа

Защото, понеже Аз, Господ, не се изменям,
затова вие, Яковови деца, не загинахте.
От дните на бащите си
вие се отклонихте от наредбите Ми и не ги опазихте.
Върнете се при Мен и Аз ще се върна при вас,
казва Господ на Силите.
Но вие казвате: Къде да се върнем?
Ще краде ли човек от Бога? Вие, обаче, Ме крадете.
И казвате: В какво Те крадем?
В десятъците и в приносите.
Вие сте наистина проклети,
защото вие – да!, – целият този народ, Ме крадете.
10 Донесете всички десятъци в съкровищницата,
за да има храна в дома Ми,
и Ме опитайте сега за това,
казва Господ на Силите,
дали няма да ви разкрия небесните отвори
да излея благословение върху вас,
така че да не стига място за него.
11 И заради вас ще смъмря онзи, който поглъща,
и той няма вече да поврежда произведенията на земята ви;
и лозата ви на полето няма да хвърля плода си преждевременно,
казва Господ на Силите.
12 Всички народи ще ви облажават,
защото ще бъдете желана земя,
казва Господ на Силите.

Разликата между праведен и нечестив

13 Вашите думи са били безочливи против Мене, казва Господ;
а вие казвате: Какво сме говорили против Тебе?
14 Вие казахте: Напразно служим на Бога;
и каква полза, че сме пазили заръчаното от Него
и че сме ходили с жалеене пред Господа на Силите?
15 А сега ние облажаваме горделивите.
Да! Онези, които вършат беззаконие, успяват;
даже изкушават Бога и се избавят.
16 Тогава боящите се от Господа говореха един на друг;
а Господ внимаваше и слушаше;
и пред Него бе написана възпоменателна книга
за онези, които се бояха от Господа
и които мислеха за името Му.
17 Тези ще бъдат Мои, казва Господ на Силите.
Да! Избрана скъпоценност в деня, който определям;
и ще бъда благосклонен към тях,
както е благосклонен човек
към сина, който му работи.
18 Тогава отново ще разсъдите за разликата
между праведен и нечестив,
между онзи, който служи на Бога,
и онзи, който не Му служи.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *