• Търсене

  • Избери Превод


Марк 13

Пророчеството за разрушаването на храма и края на света

Когато излизаше от храма, един от Неговите ученици Му каза: Учителю, виж какви камъни и какви здания!

А Исус му каза: Виждаш ли тези големи здания? Тук няма да остане камък върху камък, който да не се срине.

И когато седеше на Елеонския хълм срещу храма, Петър, Яков, Йоан и Андрей Го попитаха насаме:

Кажи ни, кога ще бъде това? И какво ще бъде знамението, когато всичко това предстои да се изпълни?

И Исус започна да им казва: Пазете се да не ви подмами някой.

Мнозина ще дойдат в Мое име и ще кажат: Аз съм Христос, и ще подмамят мнозина.

А когато чуете за войни и за военни слухове, не се смущавайте; това трябва да стане; но това не е свършекът.

Защото народ ще се повдигне против народ и царство против царство. Ще има трусове на разни места, ще има глад; а тези неща са само начало на страданията.

Но вие гледайте себе си, защото ще ви предадат на съдилища и в синагоги ще ви бият; и пред управители и царе ще застанете заради Мене, за да свидетелствате на тях.

10 Обаче първо трябва да се проповядва благовестието на всички народи.

11 А когато ви поведат, за да ви предадат, не се безпокойте предварително какво ще говорите; но каквото ви се даде в онзи час, това говорете! Защото не сте вие, които говорите, а Святият Дух.

12 Брат брата ще предаде на смърт и баща – дете; и деца ще се повдигнат против родители и ще ги умъртвят.

13 И ще бъдете мразени от всички заради Моето име; но който устои до край, той ще бъде спасен.

14 И когато видите мерзостта, която докарва запустение, за която говори пророк Даниил, която стои там, където не трябва (който чете – нека разбира), тогава онези, които са в Юдея, нека бягат по планините;

15 и който е на покрива на къщата, да не слиза в къщата си, нито да влиза да вземе нещо от нея;

16 и който е на нивата, да не се връща назад да вземе дрехата си.

17 А горко на бременните и на кърмачките през онези дни!

18 При това, молете се да не стане това[1] през зимата;

19 защото през онези дни ще има такава скръб, каквато не е имало досега от началото на създанието, което Бог е създал, нито ще има такава.

20 И ако Господ не съкратеше онези дни, не би се избавила нито една душа[2]; но заради избраните, които Той избра, е съкратил дните.

21 Тогава, ако ви каже някой: Ето, тук е Христос!, или: Ето там!, – не вярвайте;

22 защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат знамения и чудеса, за да подмамят, ако е възможно, и избраните.

23 А вие внимавайте; ето, предсказах ви всичко.

Идването на Човешкия Син в слава

24 Но през онези дни, след онази скръб, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си,

25 звездите ще падат от небето и силите, които са на небето, ще се разклатят.

26 Тогава ще видят Човешкия Син, идещ на облаци с голяма сила и слава.

27 И тогава ще изпрати ангелите Си и ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от края на земята до края на небето.

28 А научете притчата от смокинята: Когато клоните ѝ вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото;

29 също така и вие, когато видите, че става това, да знаете, че Той е близо при вратата.

30 Истина ви казвам: Това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това.

31 Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.

32 А за онзи ден или час никой не знае – нито ангелите на небесата, нито Синът, а само Отец.

33 Внимавайте, бдете и се молете; защото не знаете кога ще настане времето.

34 Понеже това ще бъде, както човек, който отиде в чужбина, като остави къщата си и даде власт на слугите си – на всеки отделна работа, а на вратаря заповяда да бди.

35 Затова бдете (защото не знаете кога ще дойде господарят на къщата – вечерта ли или посред нощ, или когато пеят петлите, или сутринта),

36 да не би, като дойде неочаквано, да ви намери заспали.

37 А каквото казвам на вас, на всички го казвам: Бдете!

Бележки:

  1. 13:18 Бягството ви.
  2. 13:20 От гр. плът.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Аудио запис на Новия Завет от Библия, Ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015

Recording of Bulgarian New Testament, Revised Edition ℗ Hosanna, 2018

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *