• Търсене

  • Избери Превод


Марк 15

Исус пред Пилат

И на сутринта главните свещеници със старейшините и книжниците и целият Синедрион незабавно свикаха съвещание и като вързаха Исус, отведоха Го и Го предадоха на Пилат.

И Пилат Го попита: Ти ли си Юдейският Цар? А Той му отговори: Ти казваш.

И главните свещеници Го обвиняваха в много неща.

А Пилат пак Го попита: Нищо ли не отговаряш? Виж за колко неща Те обвиняват!

Но Исус вече нищо не отговори, така че Пилат се чудеше.

А на всеки празник той им пускаше по един затворник, за когото отправеха прошение.

А имаше един на име Варава, затворен заедно с онези бунтовници, които по време на бунта бяха извършили убийство.

И народът се изкачи и започна да иска от Пилат да направи за тях, каквото имаше обичай да прави.

А Пилат им отговори: Искате ли да ви пусна Юдейския Цар

10 (понеже видя, че главните свещеници от завист Го бяха предали)?

11 Но главните свещеници подбудиха народа да искат по-добре да им пусне Варава.

12 Пилат пак им каза: Тогава какво да направя с Този, Когото наричате Юдейски Цар?

13 А те пак изкрещяха: Разпъни Го!

14 А Пилат им каза: Че какво зло е сторил? Но те още по-силно закрещяха: Разпъни Го!

15 Тогава Пилат, като искаше да угоди на народа, пусна им Варава, а Исус бичува и Го предаде на разпятие.

Исус с трънен венец

16 Войниците Го заведоха вътре в двора, т. е. в преторията, и свикаха цялата дружина.

17 И Му облякоха пурпурна мантия, сплетоха и венец от тръни и Го положиха на главата Му.

18 И започнаха да Го поздравяват: Здравей, Царю Юдейски!

19 И Го удряха по главата с тръстикова пръчка, заплюваха Го и като коленичеха, кланяха Му се.

20 След като Му се подиграха, съблякоха Му пурпурната мантия, облякоха Го в Неговите дрехи и Го изведоха навън да Го разпънат.

Разпятието

21 И накараха да носи кръста Му някой си Симон Киринееца, баща на Александър и Руф, който минаваше на връщане от нива.

22 И заведоха Исус на мястото Голгота, което значи Лобно място.

23 И Му дадоха вино, смесено със смирна, но Той не прие.

24 След като Го разпънаха, си разделиха дрехите Му и хвърлиха жребий за тях, кой какво да вземе.

25 А беше третият час, когато Го разпънаха.

26 А надписът на обвинението Му беше написан така: Юдейският Цар.

27 И с Него разпънаха двама разбойника, един от дясната Му страна и един от лявата Му страна.

28 И се изпълни Писанието, което казва: „И към беззаконниците беше причислен.“

29 И които минаваха оттам, Го хулеха, като клатеха глави и казваха: Уха! Ти, Който разрушаваш храма и за три дни пак го съграждаш,

30 спаси Себе Си и слез от кръста!

31 Подобно и главните свещеници с книжниците Му се подиграваха, като казваха помежду си: Други е избавил, а пък Себе Си не може да избави!

32 Нека Христос, Израилевият Цар, слезе сега от кръста, за да видим и да повярваме. И разпънатите с него Го ругаеха.

33 А на шестия час настана тъмнина по цялата земя и продължи до деветия час.

34 И на деветия час Исус извика със силен глас: Елои, Елои, лама савахтани?, което значи: Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?

35 И някои от стоящите там, като чуха, казаха: Ето, вика Илия.

36 И един изтича, натопи гъба в оцет, надяна я на тръстикова пръчка и Му даде да пие, като казваше: Оставете Го! Да видим дали ще дойде Илия да Го снеме.

37 А Исус, като нададе силен вик, издъхна.

38 И завесата на храма се раздра на две, от горе до долу.

39 А стотникът, който стоеше срещу Него, като видя, че така извика и издъхна, каза: Наистина Този човек беше Божий Син.

40 Имаше още и жени, които гледаха отдалеч, между които бяха и Мария Магдалена и Мария, майката на малкия Яков и на Йосия, и Саломия;

41 които, когато беше в Галилея, вървяха след Исус и Му служеха; имаше и много други жени, които бяха дошли с Него в Йерусалим.

Погребението на Исус

42 И когато вече се свечери, понеже беше Денят на Приготовлението, т. е. преди събота,

43 дойде Йосиф от Ариматея, един почтен съветник, който и сам очакваше Божието царство, и се осмели да влезе при Пилат и да поиска тялото на Исус.

44 А Пилат се учуди, че вече е умрял, и като повика стотника, попита го дали е мъртъв от дълго време.

45 И като разбра от стотника, отстъпи тялото на Йосиф.

46 И той купи плащеница и като Го сне, обви Го в плащеницата и Го положи в гроб, който беше изсечен в скала, и сложи камък върху гробната врата.

47 А Мария Магдалена и Мария, Йосиевата майка, гледаха къде Го полагат.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Аудио запис на Новия Завет от Библия, Ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015

Recording of Bulgarian New Testament, Revised Edition ℗ Hosanna, 2018

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *