• Търсене

  • Избери Превод


Матей 25

Притча за десетте девици

Тогава небесното царство ще се оприличи на десет девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженеца.

А от тях пет бяха неразумни и пет – разумни.

Защото неразумните, като взеха светилниците, не взеха елей със себе си.

А разумните заедно със светилниците си взеха и елей в съдовете си.

И докато се бавеше младоженецът, дрямка обхвана всички и заспаха.

А посреднощ се нададе вик: Ето, младоженецът иде! Излизайте да го посрещнете!

Тогава всички онези девици станаха и приготвиха светилниците си.

А неразумните казаха на разумните: Дайте ни от вашия елей, защото нашите светилници угасват.

А разумните отговориха: Да не би да не стигне и за нас, и за вас, по-добре идете при продавачите и си купете.

10 А когато те отидоха да купят, младоженецът пристигна; и готовите влязоха с него на сватбата и вратата се затвори.

11 После дойдоха и другите девици и казаха: Господарю! Господарю! Отвори ни.

12 А той отговори: Истина ви казвам: Не ви познавам.

13 И така, бдете; защото не знаете нито деня, нито часа, в който Човешкият Син ще дойде.

Притча за талантите

14 Защото ще стане, както когато един човек при тръгването си за чужбина свика своите слуги и им предаде имота си.

15 На един даде пет таланта, на друг – два, на трети – един, на всеки според способността му; и тръгна.

16 Веднага този, който получи петте таланта, отиде и търгува с тях, и спечели още пет таланта.

17 Също и този, който получи двата, спечели още два.

18 А този, който получи единия, отиде, изкопа дупка в земята и скри парите на господаря си.

19 След дълго време дойде господарят на тези слуги и поиска сметка от тях.

20 И когато се приближи този, който беше получил петте таланта, донесе още пет таланта и каза: Господарю, ти ми даде пет таланта; ето, аз спечелих още пет.

21 Господарят му каза: Хубаво, ти си добър и верен слуга! Над малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Влез в радостта на господаря си.

22 Приближи се и този, който беше получил двата таланта, и каза: Господарю, ти ми даде два таланта, ето, спечелих още два таланта.

23 Господарят му каза: Хубаво, добър и верен слуга! Над малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Влез в радостта на господаря си.

24 Тогава се приближи този, който беше получил един талант, и каза: Господарю, аз те знаех, че си строг човек; жънеш, където не си сял, и събираш, където не си пръскал;

25 и като се уплаших, отидох и скрих таланта ти в земята; ето, имаш своето.

26 А господарят отговори: Лукав и ленив слуга! Знаел си, че жъна, където не съм сял, и събирам, където не съм пръскал.

27 Ти поне трябваше да внесеш парите ми при банкерите и когато си дойда, щях да взема своето с лихва.

28 Затова вземете от него таланта и го дайте на този, който има десет таланта.

29 Защото на всеки, който има, ще се даде и той ще има в изобилие; а от този, който няма, от него ще се отнеме и това, което има.

30 А този безполезен слуга хвърлете в тъмнината отвън; там ще бъде плач и скърцане със зъби.

Предстоящият съд

31 А когато до̀йде Човешкият Син в славата Си и всички святи ангели с Него, тогава ще седне на славния Си престол.

32 И ще се съберат пред Него всички народи; и ще ги отлъчи един от друг, както овчарят отлъчва овцете от козите;

33 и ще постави овцете от дясната Си страна, а козите от лявата.

34 Тогава Царят ще каже на тези, които са от дясната Му страна: Елате, вие, благословени от Моя Отец, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света.

35 Защото огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; странник бях и Ме прибрахте;

36 гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях и Ме споходихте.

37 Тогава праведните в отговор ще Му кажат: Господи, кога Те видяхме гладен и Те нахранихме; или жаден и Те напоихме?

38 И кога Те видяхме странник и Те прибрахме; или гол и Те облякохме?

39 И кога Те видяхме болен или в тъмница и Те посетихме?

40 А Царят ще им отговори: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тези най-малки Мои братя, на Мене сте го направили.

41 Тогава ще каже и на тези, които са от лявата Му страна: Идете си от Мене, вие, проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и неговите ангели.

42 Защото огладнях и не Ме нахранихте; ожаднях и не Ме напоихте;

43 странник бях и не Ме прибрахте; гол бях и не Ме облякохте; болен и в тъмница бях и не Ме посетихте.

44 Тогава и те ще отговорят: Господи, кога Те видяхме гладен или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница и не Ти послужихме?

45 Тогава Той в отговор ще им каже: Истина ви казвам: Понеже не сте направили това на нито един от тези, най-малките, то и на Мене не сте го направили.

46 И тези ще отидат във вечно наказание, а праведните – във вечен живот.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Аудио запис на Новия Завет от Библия, Ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015

Recording of Bulgarian New Testament, Revised Edition ℗ Hosanna, 2018

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *