• Търсене

  • Избери Превод


Матей 4

Изкушението в пустинята

Тогава Исус бе отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола.

И след като пости четиридесет дни и четиридесет нощи, най-после огладня.

И така, изкусителят дойде и Му каза: Ако си Божий Син, заповядай тези камъни да станат хлябове.

А Той отговори: Писано е: „Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста.“

Тогава дяволът Го заведе в святия град, постави Го на крилото на храма и Му каза:

Ако си Божий Син, хвърли се долу; защото е писано:

Исус му каза: Писано е още: „Да не изпитваш Господа, твоя Бог.“

Пак Го заведе дяволът на една много висока планина, показа Му всички царства на света и тяхната слава и Му каза:

Всичко това ще Ти дам, ако паднеш да ми се поклониш.

10 Тогава Исус му каза: Махни се, Сатана, защото е писано: „На Господа, твоя Бог, да се покланяш и само на Него да служиш.“

11 Тогава дяволът Го остави; и, ето, ангели дойдоха и Му прислужваха.

Началото на служението на Исус Христос

12 А когато Исус чу, че Йоан бил предаден на властта, се оттегли в Галилея.

13 И като напусна Назарет, дойде и се настани в Капернаум край езерото[1], в Завулоновите и Нефталимовите предели;

14 за да се сбъдне изреченото чрез пророк Исая, който казва:

17 Оттогава Исус започна да проповядва, като казваше: Покайте се, защото наближи небесното царство.

Призоваването на галилейските рибари

18 И като ходеше край Галилейското езеро, видя двамата братя – Симон, наречен Петър, и брат му Андрей, че хвърляха мрежи в езерото, понеже бяха рибари.

19 Той им каза: Елате след Мен и Аз ще ви направя ловци на човеци.

20 И те веднага оставиха мрежите и тръгнаха след Него.

21 И като отмина оттам, видя други двама братя – Яков Зеведеев и брат му Йоан, че кърпеха мрежите си в лодката с баща си Зеведей; и ги повика.

22 И те начаса оставиха лодката и баща си и тръгнаха след Него.

23 Тогава Исус ходеше по цяла Галилея и поучаваше в синагогите им, и проповядваше благовестието на царството, като изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ сред народа.

24 И се разнесе слух за Него по цяла Сирия; и довеждаха при Него всички болни, измъчвани от разни болести и страдания, обладани от бесове, епилептици и парализирани; и ги изцели.

25 И след Него вървяха големи множества от Галилея и Декапол, от Йерусалим и Юдея и от другата страна на Йордан.

Бележки:

  1. 4:13 От гр. морето. И така навсякъде в това Евангелие.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Аудио запис на Новия Завет от Библия, Ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015

Recording of Bulgarian New Testament, Revised Edition ℗ Hosanna, 2018

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *