• Търсене

  • Избери Превод


Матей 8

ЧУДЕСАТА НА ИСУС ХРИСТОС

Излекуване на прокажения

А когато Исус слезе от хълма, последваха Го големи множества.

И, ето, един прокажен дойде при Него, кланяше Му се и каза: Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш.

Тогава Исус протегна ръка и се допря до него, и каза: Искам; бъди очистен. И веднага се очисти от проказата.

А Исус му каза: Гледай да не кажеш това на никого; но за свидетелство на тях иди да се покажеш на свещеника и принеси дара, който Моисей е заповядал.

Излекуване на слугата на стотника

А когато влезе в Капернаум, един стотник дойде при Него и Му се молеше:

Господи, слугата ми лежи у дома парализиран и много се мъчи.

Той му каза: Ще дойда и ще го изцеля.

Стотникът Му отговори: Господи, не съм достоен да влезеш под покрива ми; но кажи само една дума и слугата ми ще оздравее.

Защото и аз съм подвластен човек и имам подчинени войници; и казвам на един: Иди!, и той отива; и на друг: Ела!, и той идва; а на слугата си: Направи това!, и той го прави.

10 Исус, като чу това, почуди се и каза на онези, които вървяха след Него: Истина ви казвам, дори в Израил не съм намерил толкова вяра.

11 Но ви казвам, че мнозина ще дойдат от изток и от запад и ще насядат с Авраам, Исаак и Яков в небесното царство;

12 а синовете на царството ще бъдат изхвърлени в тъмнината отвън; там ще бъде плач и скърцане със зъби.

13 Тогава Исус каза на стотника: Иди си; както си повярвал, така нека ти бъде. И слугата оздравя в същия час.

Излекуване на тъщата на Петър

14 И когато Исус дойде в къщата на Петър, видя, че тъща му лежеше болна от треска.

15 И се допря до ръката и треската я остави; и тя стана да Му прислужва.

16 А когато се свечери, доведоха при Него мнозина, обладани от бесове; и Той изгони духовете с една дума и изцели всички болни;

17 за да се сбъдне изреченото чрез пророк Исая, който казва:

„Той взена Себе Си нашите немощи
и болестите ни понесе.“

18 И като видя Исус около Себе Си много народ, заповяда да минат отвъд езерото.

19 И дойде един книжник и Му каза: Учителю, ще вървя след Тебе, където и да идеш.

20 Исус му отговори: Лисиците си имат леговища и небесните птици – гнезда; а Човешкият Син няма къде глава да подслони.

21 А друг от учениците Му каза: Господи, позволи ми първо да отида и погреба баща си.

22 Но Исус му каза: Върви след Мен и остави мъртвите да погребват своите мъртъвци.

Укротяване на бурята

23 И когато влезе в една ладия, учениците Му влязоха след Него.

24 И, ето, в езерото се надигна голямо вълнение, толкова силно, че вълните заливаха лодката; а Той спеше.

25 Тогава се приближиха, събудиха Го и казаха: Господи, спаси ни! Загиваме!

26 А Той им отвърна: Защо сте страхливи, маловерци? Тогава стана, смъмри ветровете и вълните и настана голяма тишина.

27 А човеците се чудеха и казваха: Какъв е Този, че и ветровете, и вълните[1] Му се покоряват?

Изгонване на бесове

28 И когато дойде на отсрещната страна, в Гадаринската земя, срещнаха Го двама, обладани от бесове, които излизаха от гробищата; те бяха тъй свирепи, че никой не можеше да мине през онзи път.

29 И, ето, извикаха и казаха: Какво общо имаш с нас, Ти, Божий Сине? Нима си дошъл тук преди определеното време да ни мъчиш?

30 А недалеч от тях имаше голямо стадо свине, което пасеше.

31 И бесовете Му се молеха: Ако ни изгониш, изпрати ни в стадото свине.

32 Исус им каза: Идете. И те, като излязоха, отидоха в свинете; и, ето, цялото стадо се спусна надолу по стръмнината в езерото и загина във водата.

33 А свинарите побегнаха и като отидоха в града, разказаха всичко, включително и това, което беше станало с обладаните от бесове.

34 И, ето, целият град излезе да посрещне Исус; и като Го видяха, примолиха Му се да си отиде от техните предели.

Бележки:

  1. 8:27 От гр. морето.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Аудио запис на Новия Завет от Библия, Ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015

Recording of Bulgarian New Testament, Revised Edition ℗ Hosanna, 2018

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *