• Търсене

  • Избери Превод


Неемия 3

Начало на строежа – участници

1 Тогава първосвещеникът Елиасив и братята му, свещениците, станаха и съградиха овчата порта; те я осветиха и поставиха вратите ѝ, дори до кулата Мея я осветиха, до кулата Ананеил.

До него градяха йерихонските мъже. И до тях градеше Закхур, Имриевият син.

А рибната порта съградиха Сенаевите синове, които, като положиха гредите ѝ, поставиха и вратите ѝ, ключалките ѝ и лостовете ѝ.

До тях поправяше Меримот, син на Урия, Акосовият син. До него поправяше Месулам, син на Варахия, Месизавеиловият син. До него поправяше Садок, Ваанаевият син.

До него поправяха текойците; но големците им не се впрегнаха в делото на своя Господ.

А старата порта поправиха Йодай, Фасеевият син, и Месулам, Весодиевият син, които, като положиха гредите ѝ, поставиха и вратите ѝ, ключалките ѝ и лостовете ѝ.

До тях гаваонецът Мелатия и меронотецът Ядон, мъже от Гаваон и от Масфа, поправяха до седалището на областния управител отсам реката.

До тях поправяше Озиил, Арахиевият син, един от златарите. До него поправяше Анания, един от аптекарите; и те укрепиха Йерусалим до широката стена.

До него поправяше Рафайя, Оровият син, началник на половината от Йерусалимския окръг.

10 До тях поправяше, срещу къщата си, Едайя, Арумафовият син. До него поправяше Хатус, Асаваниевият син.

11 А Мелхия, Харимовият син, и Асув, Фаат-моавовият син, поправяха друга част и кулата на пещите.

12 И до тях поправяше заедно с дъщерите си Селум, Алоисовият син, началникът на половината от Йерусалимския окръг.

13 Портата на долината поправиха Анун и жителите на Заноя, които, като я съградиха, поставиха и вратите ѝ, ключалките ѝ и лостовете ѝ; поправиха и хиляда лакти от стената до портата на бунището.

14 А портата на бунището поправиха Мелхия, Рихавовият син, началник на Вет-акаремския окръг; и той, като я съгради, постави и вратите ѝ, ключалките ѝ и лостовете ѝ.

15 А портата на извора поправи Селун, Холозеевият син, началник на Масафския окръг, който, като я съгради и покри, постави и вратите ѝ, ключалките ѝ и лостовете ѝ; поправи и стената на Силоамския водоем при царската градина, чак до стъпалата, които слизат от Давидовия град.

16 След него поправяше Неемия, Азвуковият син, началник на половината от Вет-сурския окръг, до мястото срещу Давидовите гробища и до направения водоем, и до къщата на силните мъже.

17 След него поправяха левитите, начело с Реум, Ваниевия син. До него поправяше Асавия, началник на половината от Кеилския окръг, за своя окръг.

18 След него поправяха братята им, начело с Вавая, Инададовия син, началник на другата половина от Кеилския окръг.

19 До него Есер, Исусовият син, началник на Масфа, поправяше друга част срещу нагорнището към оръжейницата при ъгъла на стената.

20 След него Варух, Заваевият син, поправяше ревностно друга част от ъгъла до вратата на къщата на първосвещеника Елиасив.

21 След него Меримот, син на Урия, Акосовия син, поправяше друга част от вратата на Елиасивовата къща до края на Елиасивовата къща.

22 След него поправяха свещениците, които живееха в тази околност.

23 След тях поправяха Вениамин и Асув срещу къщата си. След тях поправяше Азария, син на Маасия, Ананиевия син, при къщата си.

24 След него Вануй, Инададовият син, поправяше друга част – от къщата на Азария до къта, дори до ъгъла на стената.

25 Фалал, Узаевият син, поправяше срещу ъгъла и кулата, която се издава от горната царска къща, която беше при двора на стражата; и след него поправяше Фадайя, Фаросовият син.

26 (А нетинимите живееха в Офил до мястото срещу портата на водата на изток и до издадената кула.)

27 След него текойците поправяха друга част срещу голямата издадена кула и до стената на Офил.

28 Над конската порта поправяха свещениците, всеки срещу къщата си.

29 След тях поправяше Садок, Емировият син, срещу къщата си. След него поправяше вратарят на източната порта Семая, Сеханиевият син.

30 След него Анания, Селемиевият син, и Анун, шестият син на Салаф, поправяха друга част. След тях поправяше Месулам, Варахиевият син, срещу стаята си.

31 След него поправяше Мелхия, син на златаря, до къщата на нетинимите и на търговците срещу вратата на Мифкад и до нагорнището при ъгъла.

32 А между нагорнището, при ъгъла и овчата порта, поправяха златарите и търговците.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *