• Търсене

  • Избери Превод


Псалми 105

Бог и Неговият народ

1 Славословете Господа; призовавайте името Му;
възвестявайте между племената делата Му.
Пейте Му, славословете Го;
говорете за всичките Му чудесни дела.
Хвалете се с Неговото свято име;
нека се весели сърцето на онези, които търсят Господа.
Търсете Господа и Неговата сила;
търсете лицето Му винаги.
Помнете чудесните дела, които е извършил,
знаменията Му и отсъжданията на устата Му,
вие, потомци на слугата Му Авраам,
деца Яковови, Негови избрани.
Той е Господ, нашият Бог,
Чийто съд е по цялата земя.
Винаги помни завета Си;
словото е заповядал да стои за хиляда поколения,
което изговори на Авраам,
и клетвата, с която се закле на Исаак,
10 която утвърди на Яков за закон,
на Израил за вечен завет,
11 като каза: На тебе ще дам Ханаанската земя
за дял на наследството ви.
12 Когато те бяха още малко на брой –
да!, – малко и пришълци в нея,
13 и се скитаха от народ в народ,
от едно царство в друго,
14 Той не остави никой да им навреди,
дори заради тях изобличи царе,
15 като каза: Да не закачите помазаните Ми
и да не сторите зло на пророците Ми.
16 После призова глад на земята,
строши всяка подпорка от хляб.
17 Изпрати пред тях човека Йосиф,
който беше продаден като роб.
18 Притиснаха краката му с окови;
душата му страдаше в притискането на желязото,
19 докато дойде време да се изпълни думата му;
защото словото Господне го изпитваше.
20 Царят прати и го развързаха –
управителят на племена, – и го освободиха.
21 Постави го господар на дома си
и управител на целия си имот,
22 за да вързва първенците му по волята си
и да поучава старейшините му на мъдрост.
23 Тогава Израил дойде в Египет.
Да! Яков се пресели в Хамовата земя,
24 където Господ умножи народа Си много
и ги направи по-силни от противниците им.
25 Обърна сърцето им да мразят народа Му,
да постъпват коварно със слугите Му.
26 Прати слугата Си Моисей
и Аарон, когото беше избрал,
27 които извършиха сред тях знаменията Му
и чудесата Му в Хамовата земя.
28 Той изпрати тъмнина и причини мрак,
дано не се възпротивят на думите Му [a].
29 Превърна водите им в кръв
и изтреби рибите им.
30 Земята им започна да гъмжи от жаби
чак до вътрешните стаи на царете им.
31 Той каза и дойдоха рояци мухи
и въшки по всичките им предели.
32 Даде им град вместо дъжд
и гръмотевици в земята им.
33 Порази също така лозята им и смокините им
и изпочупи всичките дървета в пределите им.
34 Каза – и дойдоха скакалци
и безчислени гъсеници,
35 които изпоядоха цялата трева по земята им
и изядоха плода на нивите им.
36 Порази и всички първородни в земята им,
първородния на силата на всички тях.
37 И изведе народа Си със сребро и злато;
и нямаше нито един между племената им,
който се спъваше по пътя.
38 Развесели се Египет, когато си излязоха;
защото страх от тях го беше нападнал.
39 Разпростря облак да ги покрива
и огън да им свети нощем.
40 Те поискаха и Той им докара пъдпъдъци
и с небесен хляб ги насити.
41 Разцепи скалата и бликнаха води,
потекоха в безводните места като река.
42 Защото си припомни Своето свято обещание
към слугата Си Авраам.
43 Така изведе народа Си с веселие,
избраните Си – с пеене.
44 Даде им земите на народите;
и те получиха плода, за който племената се бяха трудили,
45 за да пазят Неговите наредби
и да изпълняват законите Му. Алилуя.

Бележки:

  1. 105:28 От евр. и те не се възпротивиха.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *