• Търсене

  • Избери Превод


Псалми 18

Хвалебна песен за избавление от неприятели

1 За първия певец. Псалом на Господния слуга[1] Давид, който е говорил на Господа думите на тази песен в деня, когато Господ го избавил от ръката на всичките му неприятели и от ръката на Саул. И каза:

Обичам Те, Господи, сила моя.
Господ е скала моя, крепост моя и избавител мой,
Бог мой, канара моя, на Когото се надявам,
щит мой, рогът на избавлението ми и високата ми кула.
Ще призова Господа, Който е достохвален;
така ще бъда избавен от неприятелите си.
Връзките на смъртта ме обкръжиха;
порои от беззаконие ме уплашиха.
Връзките на преизподнята ме обвиха;
примките на смъртта ме стигнаха.
В утеснението си призовах Господа
и към Бога мой извиках.
От храма Си Той чу гласа ми
и викът ми пред Него стигна до ушите Му.
Тогава се поклати и потресе земята;
основите на планините се разлюляха
и се поклатиха, защото Той се разгневи.
Дим се издигаше от ноздрите Му
и огън от устата Му поглъщаше;
въглени се разпалиха от Него.
Той сведе небесата и слезе;
и мрак беше под краката Му.
10 Възседна херувим и летя;
летя на ветрени криле.
11 Положи за Свое скривалище тъмнината,
за покров около Си – тъмните води,
гъстите въздушни облаци.
12 От святкането пред Него
преминаха през облаците Му
град и огнени въглени.
13 И гръмна Господ от небето,
Всевишният даде гласа Си,
град и огнени въглени.
14 И прати стрелите Си и ги разпръсна.
Да! Светкавици в изобилие – и ги смути.
15 Тогава се разкриха коритата на водите,
откриха се основите на вселената
от Твоето изобличение, Господи,
от духането на дъха на ноздрите Ти.
16 Пра̀ти от височината, взе ме,
извлече ме от големи води.
17 Избави ме от силния ми неприятел,
от онези, които ме мразеха;
защото бяха по-силни от мене.
18 Стигнаха ме в деня на бедствието ми;
но Господ ми стана опора.
19 И ме изведе на широко,
избави ме, защото имаше благоволение към мене.
20 Въздаде ми Господ според правдата ми;
според чистотата на ръцете ми ме възнагради,
21 защото съм опазил пътищата Господни
и не съм се отклонил от Бога мой в нечестие.
22 Защото всичките Му закони са били пред мен
и от наредбите Му не съм се отдалечил.
23 Непорочен бях пред Него
и се опазих от беззаконието си.
24 Затова Господ ми въздаде според правдата ми,
според чистотата на ръцете ми пред очите Му.
25 Към милостивия, Господи, милостив ще се явиш,
към непорочния непорочен ще се явиш.
26 Към чистия чист ще се явиш
и към развратния противен ще се явиш.
27 Защото оскърбен народ Ти ще спасиш;
а очи горделиви ще смириш.
28 Защото Ти ще запалиш светилото ми;
Господ, Бог мой, ще озари тъмнината ми.
29 Защото чрез Тебе разбивам дружина;
чрез Бога мой прескачам стена.
30 Колкото до Бога, Неговият път е съвършен;
словото на Господа е опитано;
Той е щит на всички, които уповават на Него.
31 Защото кой е Бог освен Господ?
И кой е канара освен нашия Бог?
32 Бог, Който ме препасва със сила
и прави съвършен пътя ми,
33 Той прави краката ми като краката на елените
и ме поставя на високите ми места.
34 Учи ръцете ми да воюват,
така че мишците ми опъват меден лък.
35 Ти си ми дал и щит на избавлението Си;
Твоята десница ме е поддържала
и Твоята благост ме е направила велик.
36 Ти си разширил стъпките ми под мен;
и краката ми не се подхлъзнаха.
37 Гоних неприятелите си и ги стигнах,
и не се върнах, докато не ги довърших.
38 Стрих ги и не можаха да се повдигнат;
паднаха под краката ми.
39 Защото си ме препасал със сила за бой;
повалил си под мене въставащите против мене.
40 Сторил си да обърнат гръб към мене неприятелите ми,
за да изтребя онези, които ме мразят.
41 Извикаха, но нямаше избавител;
към Господа викаха, но не ги послуша.
42 Тогава ги стрих като прах пред вятъра;
изхвърлих ги като кал на пътя.
43 Ти си ме избавил и от съпротивленията на народа;
поставил си ме глава на народите;
народ, който не познавах, слугува на мене;
44 щом чуха за мене, те ме послушаха;
даже чужденците се преструваха, че ми се покоряват.
45 Чужденците отслабнаха
и разтреперани излязоха от яките си скривалища.
46 Жив е Господ и благословена да бъде Канарата ми,
и да се възвиси Бог на избавлението ми,
47 Бог, Който въздава мъст за мен
и покорява под мене племена,
48 Който ме избавя от неприятелите ми.
Да! Ти ме възвисяваш над въставащите против мен,
избавяш ме от насилника.
49 Затова ще Те хваля, Господи, между народите
и на името Ти ще пея.
50 Ти си, Който даваш велико избавление на царя Си
и показваш милосърдие към помазаника Си,
към Давид и към потомството му до века.

Бележки:

  1. 18:1 Пс. 36, надписът.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *