• Търсене

  • Избери Превод


Второзаконие 23

1 Онзи, който е скопен, или човек, чийто детероден член е отрязан, да не влиза в Господнето събрание.

Никой незаконно роден да не влиза в Господнето събрание; никой и от потомците му до десетото поколение да не влиза в Господнето събрание.

Амонец и моавец да не влизат в Господнето събрание; потомците им и до десетото поколение да не влизат в Господнето събрание никога;

защото не ви посрещнаха с хляб и вода по пътя, когато излизахте от Египет, и защото наеха против тебе Валаам, Веоровия син, от Фатур в Месопотамия, за да прокълне Израил.

Но Господ, твоят Бог, не склони да послуша Валаам; а Господ, твоят Бог, промени проклятията в благословение за тебе, понеже Господ, твоят Бог, те обикна.

Да не им благопожелаваш мир или благополучие през всичките си дни до века.

Да не се отвращаваш от едомец, защото ти е брат; да не се отвращаваш от египтянин, защото ти си бил пришълец в земята му.

Децата, които се родят от тях в третото поколение, нека влизат в Господнето събрание.

Когато отиваш на война против неприятелите си, пази се от всичко, което е нечисто.

10 Ако има всред тебе човек, станал нечист от нещо, което му се е случило през нощта, нека излезе вън от стана и да не влезе в стана;

11 а привечер да се окъпе във вода и когато залезе слънцето, да влезе в стана.

12 Да имаш също така място вън от стана, където да излизаш по нужда;

13 и да имаш между оръжията си малка лопатка и когато клекнеш вън, да се обърнеш и да изровиш с нея, и да покриеш онова, което излиза от тебе.

14 Защото Господ, твоят Бог, ходи сред стана ти, за да те избави и да предава неприятелите ти пред тебе; затова станът ти трябва да бъде осветен, за да не види Господ нещо нечисто в теб и да се отвърне от тебе.

15 Да не предадеш на господаря му слуга, който е избягал при теб от господаря си.

16 Нека остане да живее всред вас, на мястото, което избере в някой от твоите градове, където му е угодно; да не го притесняваш.

17 Да няма блудница[1] от Израилевите дъщери, нито да има мъжеложник[2] от Израилевите синове.

18 Срещу никакъв оброк да не принасяш заплата от блудница, нито цена от мъжеложник в дома на Господа, твоя Бог, защото и двете са мерзост за Господа, твоя Бог.

19 Да не заемаш на брат си с лихва, било пари с лихва, храна с лихва или каквото и да е друго нещо, което се заема с лихва.

20 На чужденец може да заемаш с лихва, а на брат си да не заемаш с лихва; за да те благославя Господ, твоят Бог, във всичките ти начинания на земята, която си получил за притежание.

21 Когато направиш оброк на Господа, твоя Бог, да не забравяш да го изпълниш; защото Господ, твоят Бог, непременно ще го изиска от теб и неизпълнението му ще ти се сметне за грях.

22 Но ако се въздържаш да се обричаш, няма да ти се смята за грях.

23 Каквото излиза от устните ти, пази го и го върши според оброка си на Господа, твоя Бог, т. е. доброволния принос, който си обрекъл с устата си.

24 Когато влезеш в лозето на ближния си, може да ядеш грозде, колкото искаш, докато се наситиш; но в кошницата си да не слагаш.

25 Когато влезеш в посевите на ближния си, може с ръката си да откъснеш класове; но не може да жънеш със сърп посевите на ближния си.

Бележки:

  1. 23:17 Култови сексуални практики в Ханаан.
  2. 23:17 От евр. куче; презрително название за хомосексуалист.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.