• Търсене

  • Избери Превод


Захария 14

Йерусалим – град, спасен от Господа

1 Ето, от Господа иде ден,
когато богатството ти ще бъде разделено сред тебе като обир.
Защото ще събера всички народи
на бой против Йерусалим;
градът ще бъде превзет,
къщите ще бъдат обрани,
а жените – изнасилвани,
и половината от града ще отиде в плен;
а останалият народ няма да бъде изтребен от града.
Тогава Господ ще излезе
и ще воюва против онези народи,
както когато воюва в ден на бой.
В онзи ден краката Му ще застанат
на Елеонския хълм, който е срещу Йерусалим на изток;
и Елеонският хълм ще се разцепи
по средата на изток и на запад,
така че ще се образува голяма долина,
като половината от хълма се оттегли на север
и другата му половина – на юг.
И ще побегнете през тази долина на Моите хълмове,
защото долината на хълмовете ще стига до Асал.
Да! Ще побегнете, както побегнахте от земетресението
в дните на Юдейския цар Озия.
И Господ, моят Бог, ще дойде –
и всичките святи Ангели с Тебе.
В онзи ден
няма да има светлина;
блестящите тела ще намалят сиянието си;
но ще бъде единствен ден,
познат само на Господа
нито ден, нито нощ;
а привечер ще има светлина.
В онзи ден
живи води ще излязат от Йерусалим,
половината им – към източното море;
и половината им – към западното море;
и през лятото, и през зимата ще бъде така.

Божието царство на земята

И Господ ще бъде Цар над целия свят;
в онзи ден Господ ще бъде един и името Му – едно.
10 Цялата страна ще се превърне в поле,
от Газа до Римон на юг от Йерусалим;
и Йерусалим ще се издигне и насели на мястото си,
от Вениаминовата порта до мястото на първата порта –
до ъгловата порта, и от кулата на Ананеил
до царските линове.
11 Народ ще живее в него
и няма да има вече проклятие;
а Йерусалим ще бъде населен в безопасност.
12 И ето язвата,
с която Господ ще порази всички народи,
които са воювали против Йерусалим:
плътта им ще тлее, докато още стоят на краката си,
очите им ще се разтопят в ямите си
и езикът им ще се разлага в устата им.
13 В онзи ден
между тях ще има голям смут от Господа,
така че ще се хващат всеки за ръката на ближния си
и неговата ръка ще се повдига против ръката на ближния му.
14 Също Юда ще воюва в Йерусалим;
и богатството на всички околни народи ще се събере –
злато, сребро и дрехи – в голямо изобилие.
15 И каквато е тази язва,
такава ще бъде и язвата върху коня, мулето,
камилата, осела и всички животни,
които ще бъдат в онези станове.

Ново служение на Бога

16 И всеки, който остане
от всички народи,
които са идвали против Йерусалим,
ще излиза от година на година
да се кланя на Царя, Господа на Силите,
и да празнува празника на шатрите.
17 И ако някои от домочадията на света
не отиват в Йерусалим
да се поклонят на Царя, Господа на Силите,
за тях няма да има дъжд.
18 Дори ако не влезе египетското домочадие и не дойде,
то и за тях няма да има дъжд;
тях ще сполети язвата, с която Господ ще порази народите,
които не влизат
да празнуват празника на шатрите.
19 Такова ще бъде наказанието на Египет
и наказанието на всички народи,
които не излизат
да празнуват празника на шатрите.
20 В онзи ден и върху звънците на конете ще има надпис:
Посветен на Господа;
и самите котли в дома Господен
ще бъдат като легените пред жертвеника.
21 Дори всеки котел в Йерусалим и в Юдея
ще бъде посветен на Господа на Силите;
всички, които жертват,
като идват, ще вземат от тях и ще варят в тях;
и в онзи ден няма да има вече кой да търгува[1]
в дома на Господа на Силите.

Бележки:

  1. 14:21 Или: ханаанец.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *