• Търсене

 • Избери Превод


Премъдрост Соломонова 11

11

Разлики в отношението на Бога към египтяните и израилтяните. Първа разлика

[1]Мъдростта изведе делата им на добър край чрез светия пророк. 2 Те минаха през необитаема пустиня и издигнаха шатри на недостъпни места; 3 [2]опълчиха се против неприятели и отблъснаха врагове. 4 [3]Щом ги замъчи жажда, те призоваха Тебе и Ти им даде вода от стръмна скала, за да утолят жаждата си от твърд камък. 5 Защото, с каквото бяха наказани враговете им, [4] с това те бяха облагодетелствани, когато се намираха в нужда.

[5]Вместо непресъхващ извор на река, размътена с воняща кръв, 7 Ти ненадейно им даде вода в изобилие като наказание заради заповедта да се избият новородените. 8 Така чрез жаждата, която изпитаха, Ти показа как бе наказал противниците им. 9 [6]Защото, макар и да прояви милост, когато бяха подложени на изпитание, за да се вразумят, те узнаха как са се мъчили нечестивите, които Ти осъди в Своя гняв. 10 Тях Ти подлагаше на изпитание като баща, за да ги поучаваш, а онези като строг цар осъждаше на наказание. 11 Еднакво пострадаха и тези от египтяните, които бяха в страната си, и тези, които не бяха. 12 Защото споменът за миналото им донесе двойна скръб и стенание. 13 Когато чуха, че техните наказания са се превърнали в благодеяние за израилтяните, те познаха Бога. 14 [7]На Мойсей, когото преди отхвърлиха и от когото с хули се отрекоха, на него се чудеха накрая след случилото се, понеже жаждата измъчи много повече тях, отколкото праведните.

15 [8]А за наказание на тяхното безразсъдство и нечестиви помисли, които ги въведоха в заблуда, за да служат на лишени от разум влечуги и презрени твари, Ти изпрати върху тях множество същества, лишени от разум, 16 за да узнаят, че с каквото някой съгрешава, с това бива наказан.

Поредица от отклонения. Бог отсъжда с милост и мощ

17 За всемогъщата Ти десница, която създаде този свят от вещество без образ, нямаше да е трудно да изпрати върху тях множество мечки и свирепи лъвове, 18 [9]непознати, новосътворени зверове, изпълнени с ярост, с огнено дихание, изхвърлящи кълба дим или изпускащи от очите си ужасни искри; 19 не само поразяващата им сила можеше да ги изтреби, но дори и ужасният им вид да ги погуби. 20 [10]Те можеха да погинат дори само от един полъх, преследвани от Твоето правосъдие и разпилявани от диханието на Твоята сила. Но Ти си наредил всичко с мярка, брой и тегло.

21 [11]Защото на Тебе винаги е присъща голяма мощ и кой ще се опълчи на силата на Твоята десница? 22 [12]Целият свят е пред Тебе като на теглилка или като капка утринна роса, която пада на земята. 23 [13]Ти си милостив към всички, защото всичко е в Твоята власт, и отвръщаш очи от греховете на хората, за да се покаят. 24 [14]Ти обичаш всичко, което съществува, и не се отвращаваш от нищо, което си създал. Защото, ако имаше нещо, което те отблъсква, Ти не би го сътворил. 25 Как би било възможно да пребъдва нещо, ако Ти не го желаеше, или как би се съхранило нещо, което Ти не си извикал на живот? 26 [15]Но Ти всички щадиш, защото всичко е Твое, душелюбиви Владетелю!

Бележки:

 1. 11:1 Вт. 18:15,18; Ос. 12:14
 2. 11:3 Изх. 17:8-16; Чис. 21:1-3
 3. 11:4 Изх. 17:1-7; Чис. 20:2-13
 4. 11:5 В Синодалната Библия текстът: „с това те бяха облагодетелствани, когато се намираха в нужда“ е 11:6.
 5. 11:6-7 Изх. 1:15-16
 6. 11:9-10 Вт. 8:2-5; Прем. 12:22; Евр. 12:6-7
 7. 11:14 Изх. 2:3,14
 8. 11:15 Прем. 12:24-25
 9. 11:18 Йов 41:10-13; Отк. 9:17
 10. 11:20 Йов 4:9; 28:25; Ис. 11:4; 40:12; Сир. 1:9
 11. 11:21 Ис. 40:26
 12. 11:22 Ис. 40:15; Ос. 6:4; 13:3
 13. 11:23 Прем. 12:10,19; Сир. 18:12; Рим. 2:4; 3:25-26
 14. 11:24 Бит. 1:31; Пс. 145:9
 15. 11:26 Йез. 18:23; 33:11

Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Дигитална версия: Copyright by © Българско библейско дружество 2016. Използвани с разрешение.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.