Постоянство в молитвата

Римляни 12:12Радвайте се в надеждата, в скръб бъдете твърди, в молитва – постоянни.