Адонирам

Събирач на данъци по времето на Давид и Соломон, и надзирател над 30 000 души, които били изпратени в Ливан да отсекат кедрови дървета – 3Цар. 5:14. Той се нарича и Адорам – 2Цар. 20:24; 3Цар. 12:18. Бил убит с камъни от десетте разбунтувани племена понеже бил пратен до тях от Ровоам, с цел или да ги склони да се покорят, или да им наложи събирането на данъци.