Амос

I. Един от пророците, който първоначално е говедар на Текое, малък град в Юдовото царство на около 12 мили южно от Ерусалим, но след това призован от Бога. Пророкува за Юдовото царство във Ветил, в дните на Озия, Юдовия цар и на Иеровоам II, Израилевия цар около 793г. преди Р.Х.; съвременник на Осия и на Йоил. Първите две глави съдържат предсказания против околните народи, неприятели на Божия народ. Но десетте племена на Израил са главната цел на неговото пророкуване. Тяхното временно благоденствие под управлението на Иеровоам ги довежда до голямо идолопоклонство, неправда и разврат, за които грехове той им изявява Божиите наказания, но завършва пророчествата си с утешителни думи. Неговата свята смелост в осъждението на греховете на народа докара върху него гнева на свещениците и те се опитали да го изпратят на заточение – Ам. 7:10-17. Колкото до езика му, Амос се отличава от другите пророци. Пророчествата му са пълни с образи, и думите му са кратки, но въпреки това прости и ясни.

II. Един от праотците на нашия Господ – Лк. 3:25.

III. Баща на Йсая – 4Цар. 19:2; Ис. 1:1.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.