Арам

I. Името на трима души в Библията: единият е син на Сим – Бит. 10:22, другият е внук на Нахор – Бит. 22:21, третият, праотец на нашия Господ – Рут 4:19; 1Лет. 2:10; Мт. 1:3; Лк. 3:33.

II. Еврейското име на една цяла страна, която се намирала на североизток от Палестина, която се простирала на изток от Тигър, близо до Средиземно море на запад, и до планината Тавр на север, и е почти сходна по име със Сирия. Тази страна е наречена по името на Арам, синът на Сим. Определена по този начин, тя включвала и Месопотамия, която евреите нарекли Арам-нахараим, Арам на двете реки – Бит. 24:10, или Падам-арам, полето на Арам – Бит. 25:20, 48:7. Различни градове в западната страна на Арам дали собствените си имена на земите около тях, например: Дамаск (Дамаскова Сирия) – 2Цар. 8:6, Сирия – мааха, близо до Васан – 1Лет. 19:6, Гесур – И.Н. 12:5; 2Цар. 15:8, Сова и Реов – 2Цар. 10:6,8. Много от тези малки държави били силни и често се опълчвали на бой срещу Израил. Давид ги подчинил и ги направил поданици, а Соломон запазил върховенството си над тях. След него то било изгубено с изключение при управлението на Иеровоам II. Виж Сирия, Падан – арам. Арамейският език, който е подобен на Еврейския постепенно заменил последния като говорим език, и се употребявал в Юдея по времето на Христос. Той се употребява и до днес от Сирийските християни около Мосул.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.