Асфеназ

Началник над скопците на цар Навуходоносор, който имаше грижа за Данаил и за тримата му млади другари, и който се съгласи, не без опасност да им покаже милост – Дан. 1:3-18.