Авесалом

Единственият син на Давид от Мааха – 2Цар. 3:3. Той се отличавал със забележителната си красота и хубавата си коса – 2Цар 14:25, която като острижел тежала 200 сикли според царската теглилка, т. е. приблизително 2, и една втора оки – едно необикновено, но не невероятно тегло. Амнон, друг от синовете му, след като изнасилил сестра си Тамар, бил убит по заповед на Авесалом. Последният тогава побягнал в Гесур, където Талмай, дядо му, бил цар. След 3 години чрез посредничеството на Йоав, Давид му позволил да се върне в Ерусалим, и накрая го приел благосклонно – 2Цар. 14гл. Обаче Авесалом злоупотребил много с добрината на баща си, и чрез различни подли начини привличал сърцето на народа към себе си, и успял да се провъзгласи за цар в Хеврон. Давид се оттеглил от Ерусалим, Авесалом го преследвал и в сражението, което след това се разярило, войските на последния били разбити и той когато яздил своята мъска оплел косата си на едно дърво, където Йоав го намерил и убил. На Давид му станало мъчно за сина си и плакал горчиво за него – 2Цар. 18:33.
Историята на Авесалом дава поучителни уроци на младите за това как трябва да се пазят от греховете, към които са склонни, особено от гордостта, властолюбието, развратните страсти и синовната непокорност.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.