Азика

Град в земята на Юдовото племе, на около 15 мили югозападно от Ерусалим, споменат в И.Н. 10:10 и 1Цар. 17:1; бил превзет от Навуходоносор – Ер. 34:7, но в последствие е населен отново от евреите – Неем. 11:30.