Азика

Град в земята на Юдовото племе, на около 15 мили югозападно от Ерусалим, споменат в И.Н. 10:10 и 1Цар. 17:1; бил превзет от Навуходоносор – Ер. 34:7, но в последствие е населен отново от евреите – Неем. 11:30.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.