Азот

Един от 5те главни града на филистимците, назначени за племето на Юда, но никога не превзети от него – И.Н. 13:3, 15:47; 1Цар. 5:1, 6:17; Неем. 4:7. Тук е бил храмът на Дагон, тук е донесен и ковчега за първи път след злощастния бой при Евен-езер – 1Цар. 5:1. Азот е принадлежал на Юдея по времето на Христос. Тук Филип е проповядвал евангелието – Д.А. 8:40. Днес той е едно бедно село, наричано и до сега Ездуд.