Азот

Един от 5те главни града на филистимците, назначени за племето на Юда, но никога не превзети от него – И.Н. 13:3, 15:47; 1Цар. 5:1, 6:17; Неем. 4:7. Тук е бил храмът на Дагон, тук е донесен и ковчега за първи път след злощастния бой при Евен-езер – 1Цар. 5:1. Азот е принадлежал на Юдея по времето на Христос. Тук Филип е проповядвал евангелието – Д.А. 8:40. Днес той е едно бедно село, наричано и до сега Ездуд.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.