Лъжехристи

Спасителят е предсказал, че много лъжехристи ще дойдат – Мт. 24:24, и пророчеството му се е изпълнило. Един от тези лъжехристи, на име Козиба, въстанал сто години след Христа, придобил много последователи, и станал причина за погубването на половин милион евреи. Други са щели да се явяват, дори до нашите времена.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.