Лъжехристи

Спасителят е предсказал, че много лъжехристи ще дойдат – Мт. 24:24, и пророчеството му се е изпълнило. Един от тези лъжехристи, на име Козиба, въстанал сто години след Христа, придобил много последователи, и станал причина за погубването на половин милион евреи. Други са щели да се явяват, дори до нашите времена.