Мигдалил или Магдала

Град в предела на Нефталимовото племе – И.Н. 19:38. По времето на Христос се наричаше Магдала, а сега е едно малко, село което се нарича Меджел. Мигдалил бил разположен близо до брегът на Галилейско море, три мили на северозапад от Тивериада, в южната част на едно малко поле, където се намирал и Капернаум на другия край, и Далманута още по-близо – Мт. 15:39; Мк. 8:10. Мария Магдалина била родена, или живяла в Магдала; и там имало една Еврейска школа след разрушението на Ерусалим.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.