Мисах

Съпленик на Даниил във Вавилон. Виж Авденаго.