Мосох

Пс. 120:5
Шестия Яфетов син – Бит. 10:2, който се населил близо до Тувал, на североизточния край от Мала Азия в Иберия, и когото мнозина считат за праотец на Московците. Потомците на Мосох, търгували в Тир “с човешки души и медни съдове” – Ез. 27:13, 32:26, 38:2.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.