Николаити

Обикновени еретици или учители, споменати в Отк. 2:6,15. Дали те са Николаитите от втори век или по-късни, това е съмнително. Някои ги приемат за последователи на Николай – дяконът, но не е известно той да е станал еретик.