Николаити

Обикновени еретици или учители, споменати в Отк. 2:6,15. Дали те са Николаитите от втори век или по-късни, това е съмнително. Някои ги приемат за последователи на Николай – дяконът, но не е известно той да е станал еретик.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.