Стълба

Бит. 28:12-17

Утешителното видение на небесната стълба във Ветил, увери Яков за Божието вездесъщие и провидение за людете му – Евр. 1:14. Това още беше едно уверение, че има път от небето до земята, и от земята до небето; и то изяснява естеството на Христа, в когото небето и земята се свързват, и на делото му, което отвори пътя до Бога.