Стълба

Бит. 28:12-17

Утешителното видение на небесната стълба във Ветил, увери Яков за Божието вездесъщие и провидение за людете му – Евр. 1:14. Това още беше едно уверение, че има път от небето до земята, и от земята до небето; и то изяснява естеството на Христа, в когото небето и земята се свързват, и на делото му, което отвори пътя до Бога.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.