Суса

Главният град на Елам (Персия) – Бит. 14:1; Дан. 8:2, при реката Улай. Той бил зимното местопребивание на Персийските царе, които царували след Кир – Ест. 1:5; и е от голяма важност като очевидец на чудесните събития, които са разказани в книгата Естир. Тук, в третата година от царуването на цар Валтасар, Даниил видя във видение овен и козел. В Суса бе и Неемия, на когото Артаксеркс позволи да се върне в Юдея, и да поправи Ерусалимските стени – Неем. 1:1.

Развалините на този град, обхващат голямо пространство земя между реките Кера и Абзал, почти на изток от Вавилон. Те се състоят от могили, покрити с останки от тухли и керемиди. Най-голямата могила, е една миля в основата си, и сто крака висока; друга една по-ниска могила, е двойно по-широка в основата си. Тези могили, са направени от пръст и керемидени черепки, с неправилни пластове от тухли и хроасан, пет или шест крака дебели. Когато арабите копаят тук за заровено имане, те откриват големи мраморни камъни покрити с йероглифи. При подножието на най-високата пирамида, се намира гробът на пророк Даниил, едно малко и на глед не старо здание, построено на мястото, където се вярва, че почиват тленните останки на този пророк. Запустяването на това място, оставено на хищните зверове, се съгласува с предсказанието в Ез. 32:24.

При разкопаването на голямата могила, са се открили развалините на един огромен дворец (палат), граденето на когото се започнало от Дарий, продължило се от Ксеркс, и се довършило от Артаксеркс Мнимон. Този дворец, е бил мястото на пирът, описан в Ест. 1гл. Даже днес се съзират „мраморни стълбове” в разрушената колонада, образуваща един широк двор; огромните стъблове, са били много украсени и покрити с извайки; само капитела на един стълб е бил двадесет и осем крака висок.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.