Вама

Вамот-ваал е било място за спиране на евреите, при границата на Моав – Чис. 21:20, 22:41. След това е дадено на племето на Рувим – И.Н. 13:17. Тук се покланяли на Ваал и може би това място се е наричало “високите места”, за които се споменава в Ис. 15:2. Виж Високи места.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.