Воаз

Името на един от двата медни стълба, които Соломон издигнал в притвора на храма, а другия се наричал Яхин. Тези стълбове били около 35 крака високи  – 3Цар. 7:15,16, 21.