Воаз

Името на един от двата медни стълба, които Соломон издигнал в притвора на храма, а другия се наричал Яхин. Тези стълбове били около 35 крака високи  – 3Цар. 7:15,16, 21.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.