Същност на вярата

Евреи 11:1 – А вярата е даване на твърда увереност в онези неща, за които се надяваме, убеждения за неща, които не се виждат.

Римляни 14:23 – Но онзи, който се съмнява, се осъжда, ако яде, защото не яде от вяра; а всичко, което не става от вяра, е грях.

Яков 2:17 – Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва.

Яков 2:21-25 – Авраам, нашият отец, не се ли оправда чрез дела, като принесе сина си Исаак на жертвеника? Ти виждаш, че вярата действаше заедно с делата му и че чрез делата се усъвършенства вярата; и се изпълни Писанието, което казва: „Авраам повярва в Бога; и това му се вмени за правда“; и се нарече Божий приятел. Виждате, че чрез дела се оправдава човек, а не само чрез вяра. Така също и блудницата Раав не се ли оправда чрез дела, когато прие пратениците и ги изпрати бързо през друг път?

Яков 2:26 – Защото, както тялото без дух е мъртво, така и вярата без дела е мъртва.