• Търсене

  • Избери Превод


4 Царе 20

Болестта на цар Езекия и чудото със сянката на слънцето

1 В това време Езекия се разболя до смърт. Пророк Исайя, Амосовият син, дойде при него и му каза: Така казва Господ: Разпореди се за дома си, понеже ще умреш и няма да живееш.

Тогава царят обърна лицето си към стената и се помоли на Господа:

Моля Ти се, Господи, спомни си сега как ходих пред Тебе с вярност и с цяло сърце и върших това, което е угодно пред Теб. И Езекия плака горко.

А преди Исайя да беше стигнал до средната част на града, Господнето слово дойде към него и каза:

Върни се и кажи на вожда на Моя народ, Езекия: Така казва Господ, Бог на баща ти Давид: Чух молитвата ти, видях сълзите ти и Аз ще те изцеля; след три дни ще възлезеш в Господния дом.

Ще прибавя към живота ти петнадесет години; ще избавя теб и този град от ръката на асирийския цар; и ще защитя този град заради Себе Си и заради слугата Ми Давид.

Тогава Исайя каза: Вземете наниз смокини. И взеха и го сложиха на цирея; и царят оздравя.

А Езекия беше казал на Исая: Какво ще бъде знамението, че Господ ще ме изцели и че след три дни ще отида в Господния дом?

Исайя беше отговорил: Ето какво ще ти бъде знамението от Господа, че Господ ще извърши това, което каза: избери – да напредне ли сянката десет стъпала или да се върне назад десет стъпала?

10 Езекия отвърна: Лесно нещо е да напредне сянката десет стъпала; не, нека сянката се върне десет стъпала назад.

11 Пророк Исайя извика към Господа; и Той върна сянката десет стъпала назад, по които беше слязла върху слънчевия часовник на Ахаз.

12 В онова време вавилонският цар Веродах-валадан[1], Валадановият син, прати писмо и подарък на Езекия, защото чу, че Езекия се бил разболял.

13 Езекия изслуша пратениците и им показа цялата къща със скъпоценните си вещи – среброто и златото, ароматите и скъпоценните масла, целия си оръжеен склад и всичко, каквото се намираше между съкровищата му; в къщата му и в цялото му владение не остана нищо, което Езекия не им показа.

14 Тогава пророк Исайя дойде при цар Езекия и му каза: Какво казаха тези хора и откъде дойдоха при теб? Езекия отговори: От далечна земя идват, от Вавилон.

15 Тогава пророкът запита: Какво видяха в къщата ти? Езекия отговори: Видяха всичко, което има в къщата ми; няма нищо между съкровищата ми, което да не им показах.

16 Тогава Исайя каза на Езекия: Слушай Господнето слово:

17 Ето, идат дни, когато всичко, което е в къщата ти и каквото бащите ти са събрали до този ден, ще бъде пренесено във Вавилон; няма да остане нищо, казва Господ.

18 И ще отведат от синовете, които ще излязат от тебе, които ще родиш; и те ще станат придворни в палата на вавилонския цар.

19 Тогава Езекия каза на Исайя: Добро е Господнето слово, което ти изрече. Прибави още: Не е ли така, щом в моите дни ще има мир и вярност?

20 А останалите дела на Езекия и цялото му юначество, и как направи водоема и водопровода и доведе вода в града, са записани в Книгата на летописите на Юдейските царе.

21 И Езекия заспа с бащите си; и вместо него се възцари синът му Манасия.

Бележки:

  1. 20:12 Или: Мородох-валадан.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *