• Търсене

  • Избери Превод


4 Царе 21

Царуването на Манасия и предсказание за падането на Йерусалим

1 Манасия беше на възраст дванадесет години, когато се възцари, и царува̀ петдесет и пет години в Йерусалим; името на майка му беше Ефсива.

Той вършѝ зло пред Господа според мерзостите на народите, които Господ прогони пред израилтяните.

Издигна отново високите места, които баща му Езекия беше съборил, издигна жертвеници на Ваал и направи ашера, както Израилевият цар Ахаав беше направил, и се кланяше на цялото небесно множество и им служеше.

Издигна също жертвеници в Господния дом, за който Господ беше казал: В Йерусалим ще настаня името Си.

Издигна жертвеници и на цялото небесно множество вътре в двата двора на Господния дом.

Преведе и сина си през огън, използваше предсказания и гадания и си служеше със запитвачи на зли духове и врачове; той извърши голямо зло пред Господа и Го разгневи.

А ваяния идол на ашерата, който направи, постави в дома, за който Господ каза на Давид и на сина му Соломон: В този дом и в Йерусалим, който избрах от всички Израилеви племена, ще настаня името Си до века;

и няма вече да направя краката на Израил да блуждаят вън от земята, която дадох на бащите им, само ако внимават да вършат всичко, което им заповядах, напълно според закона, който слугата Ми Моисей им даде.

Но не послушаха; а Манасия ги подмами да вършат по-лошо от народите, които Господ погуби пред израилтяните.

10 Тогава Господ говорѝ чрез слугите Си, пророците:

11 Понеже Юдейският цар Манасия направи тези мерзости и извърши повече зло от всичко, което извършиха аморейците, които бяха преди него, и чрез идолите си подведе Юдея да съгреши,

12 затова така казва Господ, Израилевият Бог: Ето, Аз нанасям такова зло на Йерусалим и Юдея, че на всеки, който чуе за него, ще му писнат и двете уши.

13 И ще простра върху Йерусалим същата връв за мерене, която прострях върху Самария, и същия отвес, който прострях върху Ахавовия дом; и ще избърша Йерусалим, както някой избърсва блюдо – и като го избърше, обръща го наопаки.

14 Ще отхвърля останалите от наследството Си и ще ги предам в ръката на неприятелите им; и те ще бъдат разграбени и пленявани от всичките си неприятели,

15 защото вършеха зло пред Мен и Ме разгневяваха от деня, когато бащите им излязоха от Египет, до днес.

16 При това освен греха, с който направи Юдея да съгреши, като вършѝ зло пред Господа, Манасия проля и твърде много невинна кръв, докато напълни Йерусалим от единия до другия край.

17 А останалите дела на Манасия и всичко, което извърши, и грехът, който направи, са записани в Книгата на летописите на Юдейските царе.

18 И Манасия заспа с бащите си и беше погребан в градината на своята къща, в градината на Оза; и вместо него се възцари синът му Амон.

Царуване на Амон

19 Амон беше на възраст двадесет и две години, когато се възцари, и царува̀ две години в Йерусалим; името на майка му беше Месулемета, дъщеря на Арус от Йотева.

20 Той вършѝ зло пред Господа, както направи баща му Манасия.

21 Ходѝ напълно по пътя, по който ходѝ баща му, и служѝ на идолите, на които служеше баща му, и им се поклони.

22 Изостави Господа, Бога на бащите си, и не ходѝ по Господния път.

23 А слугите на Амон организираха заговор против него и убиха царя в собствената му къща.

24 Обаче народът от страната изби всички, които организираха заговора против цар Амон; и народът издигна сина му Йосия за цар вместо него.

25 А останалите дела, които извърши Амон, са записани в Книгата на летописите на Юдейските царе.

26 И го погребаха в гроба му в градината на Оза; и вместо него се възцари синът му Йосия.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *