• Търсене

  • Избери Превод


Йеремия 39

Превземане на Йерусалим от Навуходоносор. Съдбата на пророка

1 Когато беше превзет Йерусалим, в деветата година на Юдейския цар Седекия, в десетия месец, вавилонският цар Навуходоносор беше дошъл с цялата си войска против Йерусалим и го обсади.

А в единадесетата година на Седекия, в четвъртия месец, на деветия ден от месеца, в градската стена бе отворен пролом

и всички първенци на вавилонския цар – Нергал-саресер, Самгарнево, началникът на евнусите Серсехим, началникът на мъдреците Нергал-саресер и всички други първенци на вавилонския цар – влязоха и седнаха в средната порта.

А Юдейският цар Седекия и всички военни мъже, когато ги видяха, побегнаха и излязоха през нощта от града по пътя на царската градина, през портата, която е между двете стени; и излязоха по пътя към полето.

А войската на халдейците ги преследва и настигнаха Седекия в йерихонските полета; и като го хванаха, заведоха го при вавилонския цар Навуходоносор, в Ривла, в земята Емат, където той издаде присъда над него.

Тогава вавилонският цар закла синовете на Седекия в Ривла пред очите му, както и всички Юдейски благородни.

[1]При това избоде очите на Седекия и го окова с две медни окови, за да го заведе във Вавилон.

А халдейците изгориха с огън царския дворец и къщите на народа и събориха йерусалимските стени.

Тогава началникът на телохранителите Навузардан закара пленници във Вавилон – оцелелите от народа, които останаха в града, бежанците, прибегнали при него, и оцелелите от народа, които останаха.

10 А началникът на телохранителите Навузардан остави в Юдейската земя някои от народа, по-бедните, които нямаха нищо, като същевременно им даде лозя и ниви.

11 А вавилонският цар Навуходоносор заръча на началника на телохранителите Навузардан относно Йеремия:

12 Вземи го и имай грижа за него, и да не му сториш никакво зло, а каквото ти каже, това да му направиш.

13 И така, началникът на телохранителите Навузардан прати също началника на евнусите Навусазван, началника на мъдреците Нергал-саресер и всички по-главни служители на вавилонския цар

14 и те пратиха да вземат Йеремия от двора на стражата, и го предадоха на Годолия, сина на Ахикам, Сафановия син, за да го заведе в някоя къща; така той живееше между народа.

15 А Господнето слово беше дошло към Йеремия, когато беше затворен в двора на стражата, и беше казало:

16 Иди и говори на етиопянина Авдемелех:
Така казва Господ на Силите, Израилевият Бог:
Ето, Аз ще направя да се сбъднат Моите думи върху този град
за зло, а не за добро;
и те ще се изпълнят пред тебе в онзи ден.
17 Но тебе ще избавя в онзи ден, казва Господ,
и няма да бъдеш предаден в ръцете на хората,
от чието лице се боиш.
18 Защото непременно ще те избавя;
и няма да паднеш от меч,
а животът ти ще ти бъде като подарък,
понеже си уповавал на Мене, казва Господ.

Бележки:

  1. 39:7 Сравни Йер. 32:4 с Йез. 12:13.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *