• Търсене

  • Избери Превод


Йеремия 40

Йеремия в Юдея

1 Словото, което дойде към Йеремия от Господа, след като началникът на телохранителите Навузардан го беше пуснал от Рама, когато го беше взел окован във вериги между всички пленени от Йерусалим и Юдея, които бяха закарани пленници във Вавилон.

Началникът на телохранителите, като хвана Йеремия, му каза: Господ, твоят Бог, изрече тези злини против това място.

Господ ги докара и извърши, както каза. Понеже вие съгрешихте пред Господа и не послушахте гласа Му, затова ви постигна това.

А сега, ето, освобождавам те от веригите, които са на ръцете ти. Ако ти се вижда добре да дойдеш с мене в Вавилон, ела и аз ще имам грижа за тебе; но ако ти се вижда зле да дойдеш с мене във Вавилон, недей; ето, цялата страна е пред тебе; където ти се вижда добре и угодно да идеш, там иди.

Тъй като Йеремия се бавеше да отговори, Навузардан му каза: Тогава се върни при Годолия, син на Ахикам, Сафановия син, когото вавилонският цар постави управител над Юдейските градове, и живей с него между народа. Или иди където ти се вижда угодно да идеш. И така, началникът на телохранителите му даде храна и подарък и го пусна.

Тогава Йеремия отиде при Годолия, Ахикамовия син, в Масфа и живя с него между народа, който беше останал в страната.

А всичките военачалници, които бяха на полето, те и мъжете им, като чуха как вавилонският цар поставил Годолия, Ахикамовия син, над страната и че му поверил мъже, жени и деца от по-бедните на страната, от онези, които не бяха закарани в плен във Вавилон,

дойдоха при Годолия в Масфа, а именно: Исмаил, Натаниевият син, Йоанан и Йонатан, Кариевите синове, Серайя, Тануметовият син, синовете на нетофатеца Офи и Езания, син на един маахатец, те и техните хора.

Годолия, син на Ахикам, Сафановия син, се закле на тях и мъжете им: Не бойте се да слугувате на халдейците; живейте в страната и слугувайте на вавилонския цар, и ще ви бъде добре.

10 А аз, ето, ще се заселя в Масфа, за да ви представлявам пред халдейците, които ще идват при нас; и вие съберете вино, овощия и дървено масло и ги сложете в съдовете си, и се заселете в градовете си, които отново сте заели.

11 Също и всички юдеи, които бяха в Моав и между амонците, и в Едом, и във всички страни, когато чуха, че вавилонският цар оставил част от юдеите и че поставил над тях Годолия, син на Ахикам, Сафановия син,

12 тогава всички тези юдеи се върнаха от всички места, където бяха закарани, и дойдоха при Годолия в Масфа, в Юдейската земя, където събраха твърде много вино и овощия.

13 Йоанан, Кариевият син, и всички военачалници, които бяха в полето, дойдоха в Масфа при Годолия и му казаха:

14 Знаеш ли, че царят на амонците Ваалис е пратил Исмаил, Натаниевия син, да те убие? Но Годолия, Ахикамовият син, не им повярва.

15 Тогава Йоанан, Кариевият син, говори тайно на Годолия в Масфа: Нека отида сега и убия Исмаил, Натаниевия син; и никой няма да научи за това. Защо да ти отнеме живота и така всичките събрани около теб юдеи да се разпръснат и останалите от Юда да загинат?

16 Но Годолия, Ахикамовият син, отвърна на Йоанан, Кариевия син: Недей постъпва така, защото това, което казваш за Исмаил, е лъжа.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *