• Търсене

  • Избери Превод


Изход 2

Раждане на Моисей

1 В това време един човек от Левиевия дом отиде и взе за жена една от Левиевите жени.

И жената зачена и роди син; и като видя, че беше красиво дете, го скри за три месеца.

Но понеже не можеше вече да го крие, взе му тръстиково кошче и го намаза със смола и катран, сложи детето в него и го скри в тръстиката при брега на реката.

А сестра му стоеше отдалеч, за да види какво ще му се случи.

И фараоновата дъщеря слезе да се окъпе в реката, а слугините ѝ ходеха по брега на реката; и когато съгледаха кошчето в тръстиката, тя прати слугинята си да го донесе.

Като го отвори, видя детето и, ето, малкото плачеше; и го съжали и каза: Това е от еврейските деца.

Тогава сестра му каза на фараоновата дъщеря: Да отида ли да ти повикам дойка от еврейките, за да ти кърми детето?

А фараоновата дъщеря ѝ отговори: Иди. И така, момичето отиде и повика майката на детето.

И фараоновата дъщеря ѝ заръча: Вземи това дете и ми го кърми, а аз ще ти заплатя. И жената взе детето и го кърмеше.

10 А когато детето порасна, го доведе на фараоновата дъщеря и тя го осинови. И го наименува Моисей[1]: Понеже, каза тя, го извадих от водата.

Бягството на Моисей

11 А дойде време, когато Моисей порасна, излезе при братята си и гледаше теглото им. И видя някакъв египтянин, че биеше един евреин, един от братята му;

12 и като се огледа и видя, че няма никой, уби египтянина и го скри в пясъка.

13 Излезе и на другия ден и, ето, двама евреи се спречкаха; и Моисей каза на виновника: Защо биеш другаря си?

14 А той отвърна: Кой те постави началник и съдия над нас? И мене ли искаш да убиеш, както уби египтянина? Тогава Моисей се уплаши и си каза: Явно е, че това нещо стана известно.

15 А когато фараонът чу това, търсеше случай да убие Моисей; но Моисей побягна от фараона и се засели в Мадиамската земя. И седна до един кладенец.

16 А мадиамският жрец имаше седем дъщери, които дойдоха, наляха вода и напълниха коритата, за да напоят бащините си овце.

17 Но овчарите дойдоха и ги изпъдиха; Моисей стана и им помогна, и напои овцете им.

18 И като се върнаха при баща си Рагуил, той ги запита: Как дойдохте днес толкова бързо?

19 А те отговориха: Един египтянин ни избави от ръцете на овчарите, при това и вода ни наля, и напои овцете.

20 Тогава той каза на дъщерите си: А къде е той? Защо оставихте човека? Повикайте го да яде хляб с нас.

21 И Моисей склони да живее при човека, който даде на Моисей дъщеря си Сепфора за жена.

22 И тя роди син; и той го наименува Герсам[2], защото казваше: Пришълец станах в чужда земя.

23 След дълго време египетският цар умря; а израилтяните пъшкаха под робството и извикаха; и викът им от робството стигна до Бога.

24 Бог чу пъшканията им; и Бог си спомни завета Си с Авраам, с Исаак и с Яков.

25 И Бог погледна към израилтяните и се смили над тях.

Бележки:

  1. 2:10 От евр. Моше – изваден или избавен от вода.
  2. 2:22 Т.е. чужденец тук.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *