• Търсене

  • Избери Превод


Изход 1

Израилският народ в Египет

1 Ето имената на синовете на Израил, които дойдоха в Египет заедно с Яков; всеки дойде със семейството си:

Рувим, Симеон, Левий и Юда,

Исахар, Завулон и Вениамин,

Дан и Нефталим, Гад и Асир.

Всички, които излязоха от чреслата на Яков, бяха седемдесет души; а Йосиф вече беше в Египет.

И умря Йосиф, всичките му братя и цялото онова поколение.

А потомците на Израил се наплодиха и размножиха, увеличиха се и толкова много се засилиха, че Египетската земя се изпълни с тях.

Тогава над Египет се възцари нов цар, който не познаваше Йосиф.

Той каза на народа си: Вижте, този народ, израилтяните, са по-многобройни и по-силни от нас;

10 нека постъпим предвидливо спрямо тях, за да не се размножават, да не би в случай на война да се присъединят и те към неприятелите ни, да воюват против нас и да си отидат от земята ни.

11 Затова поставиха над тях разпоредници, които да ги измъчват с тежък труд; и те съградиха на фараоните Питом и Рамзес, градове за житници.

12 Но колкото повече ги измъчваха, толкова повече те се размножаваха и се разпростираха, така че египтяните се страхуваха от израилтяните.

13 Затова египтяните караха жестоко израилтяните да работят;

14 огорчаваха живота им с тежка работа да правят кал и кирпичи и да вършат всякакъв вид полска работа – всички неща, които ги караха да работят, бяха много тежки.

15 При това египетският цар заповяда на еврейските баби (от които едната се наричаше Шифра, а другата Фуа):

16 Когато бабувате на еврейките и видите, че раждат[1], ако родят син, убивайте го, но ако родят дъщеря, тогава нека живее.

17 Но бабите се бояха от Бога и не правеха каквото им заповяда египетският цар, а оставяха живи мъжките деца.

18 Тогава египетският цар повика бабите и им каза: Защо оставяте живи мъжките деца?

19 А те отговориха на фараона: Понеже еврейките не са като египтянките, защото са пъргави и раждат, преди бабите да дойдат при тях.

20 Затова Бог беше благосклонен към бабите. А народът се размножаваше и засилваше твърде много.

21 И понеже бабите се бояха от Бога, Той им даде собствени семейства[2].

22 Тогава фараонът заповяда на целия си народ: Всеки син, който се роди на евреите, го хвърляйте в Нил[3], а всяка дъщеря оставяйте жива.

Бележки:

  1. 1:16 От евр. че са на столчетата за раждане.
  2. 1:21 От евр. къщи.
  3. 1:22 От евр. река. Предимно се има предвид р. Нил.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *