• Търсене

  • Избери Превод


Левит 27

Закон за даровете на Бога

1 Господ каза още на Моисей:

Кажи на израилтяните: Когато някой дава оброк, ти да направиш оценката на лицата за Господа.

Ето каква трябва да бъде оценката ти: на мъж от двадесет до шестдесет години оценката ти да бъде петдесет сребърни сикъла според сикъла на светилището.

Ако е жена, оценката ти да бъде тридесет сикъла.

Ако е лице от пет до двадесет години, оценката ти да бъде за мъж двадесет сикъла, а за жена десет сикъла.

Ако е лице от един месец до пет години, оценката ти да бъде: за мъж пет сребърни сикъла, а за жена три сребърни сикъла.

И ако е лице от шестдесет години нагоре, оценката ти да бъде петнадесет сикъла, ако е мъж, и десет сикъла, ако е жена.

Но ако човекът е по-беден, отколкото си го оценил, да се представи пред свещеника и свещеникът да го оцени отново; нека свещеникът го оцени според средствата на онзи, който е направил оброка.

Ако оброкът е за животно от онези, които се принасят на Господа, всичко, което някой дава на Господа от тях, става свято.

10 Да не го промени, нито да замени добро животно с лошо или лошо с добро; и ако някога замени животно с животно, тогава и едното, и другото, което го е заменило, ще станат святи.

11 Но ако оброкът е за някое нечисто животно – от онези, които не се принасят на Господа, тогава да представи животното пред свещеника;

12 и свещеникът да го оцени според качествата като добро или лошо; по твоята оценка, о, свещенико, така ще бъде.

13 Но ако човекът поиска да го откупи, то върху твоята оценка да придаде петата ѝ част.

14 Когато някой посвети къщата си да бъде свята на Господа, то свещеникът да я оцени, както е добра или лоша; както я оцени свещеникът, така ще остане.

15 Но ако онзи, който я посвети, поиска да си откупи къщата, нека придаде на парите, с които си я оценил, петата им част и ще бъде негова.

16 Ако някой посвети на Господа част от нивата, която съставлява имота му, оценката ти да бъде според семето, което може да се засее в нея; един кор ечемичено семе да се оцени за петдесет сребърни сикъла.

17 Ако посвети нивата си от юбилейната година, то по твоята оценка ще остане.

18 Но ако посвети нивата си след юбилея, свещеникът да му пресметне парите според годините, които остават до юбилейната година, и според това да се приспадне от оценката ти.

19 Но ако този, който е посветил нивата, поиска някога да я откупи, нека прибави към парите, с които си я оценил, петата им част и ще стане негова.

20 Обаче ако не откупи нивата или ако е продал нивата на друг, да не се откупува вече;

21 а когато нивата се освободи в юбилея, ще бъде свята на Господа като посветена нива; ще бъде притежание на свещеника.

22 И ако някой посвети на Господа нива, която е купил, която обаче не е част от нивата, съставляваща притежанието му,

23 свещеникът да му пресметне цената ѝ до юбилейната година според твоята оценка; и в същия ден нека даде оцененото от тебе като нещо свято на Господа.

24 В юбилейната година нивата да бъде върната на онзи, от когото е била купена, т. е. на онзи, на когото се пада земята като притежание.

25 Всички твои оценки да стават според сикъла на светилището; сикъла да е равен на двадесет гери.

26 Но никой да не посвещава първородното между животните, което като първородно принадлежи на Господа; говедо или овца, Господне е.

27 И ако е от нечистите животни, нека го откупи според твоята оценка, като придаде върху нея петата ѝ част; или ако не се откупува, нека се продаде според твоята оценка.

28 Но нито да се продава, нито да се откупува нещо, което е посветено, което би обрекъл някой на Господа от онова, което има, било човек или животно, или нива от притежанието си; всяко нещо, което е посветено, е пресвято на Господа.

29 Нищо, което е посветено от човек, да не се откупува; то трябва да се умъртви.

30 Всеки десятък от земята, било от посевите на земята или от плода на дърветата, е Господен; свят е на Господа.

31 Ако някой поиска да откупи нещо от десятъка си, нека придаде петата част от цената му.

32 И всеки десятък от едър и дребен добитък, десятъкът от всичко, което минава при преброяване под овчарската тояга, да бъде свят на Господа.

33 Посветителят да не издирва добро ли е животното или лошо, нито да го променя; но ако го промени някога, то и едното, и другото, което го е заменило, да бъдат святи; животното да не се откупува.

34 Тези са заповедите, които Господ заповяда на Моисей за израилтяните на Синайската планина.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.