• Търсене

  • Избери Превод


Левит 26

Обещания и предупреждения

1 Да не си правите идоли или кумири, нито да си издигате стълбове, нито да поставяте в земята си камък с изображения, за да му се кланяте; защото Аз съм Господ, вашият Бог.

Съботите Ми да пазите и светилището Ми да почитате. Аз съм Господ.

Ако постъпвате според наредбите Ми и пазите заповедите Ми и ги изпълнявате,

тогава ще ви давам дъждовете на времето им и земята ще дава плодовете си, и полските дървета ще дават плода си.

Вършитбата ви ще трае до гроздобер и гроздоберът ще трае до сеитба; и ще ядете хляба си до насита и ще живеете безопасно в земята си.

Ще давам мир на земята и ще си лягате, и никой няма да ви плаши; и ще изтребя лошите зверове от земята и меч няма да мине през земята ви.

Ще гоните неприятелите си и те ще падат пред вас от меч.

Петима от вас ще гонят стотина, а стотина от вас ще гонят десет хиляди; и неприятелите ви ще падат пред вас от меч.

Аз ще погледна благоприятно към вас, ще увелича броя ви, ще ви размножа и ще утвърдя завета Си с вас.

10 Ще ядете от миналогодишно жито, да! Ще извадите старото, за да наместите новото.

11 Още ще поставя скинията Си сред вас; и няма да се погнуся от вас.

12 Ще ходя между вас и ще бъда вашият Бог, и вие ще бъдете Мой народ.

13 Аз съм Господ, вашият Бог, Който ви изведох от земята на египтяните, за да не им робувате; и строших жеглите на ярема ви и ви направих да ходите изправени.

14 Но ако не Ме послушате и не изпълнявате всички тези заповеди,

15 и ако отхвърлите наредбите Ми, и ако душата ви се погнуси от законите Ми, за да не изпълнявате всичките Ми заповеди, и нарушите завета Ми,

16 тогава ето как ще постъпя: ще изпратя върху вас ужас, охтика и треска, които ще развалят очите ви и ще стопят душата ви; и ще сеете семето си напразно, защото неприятелите ви ще го ядат.

17 Ще обърна лицето Си против вас и ще бъдете избити пред неприятелите ви; онези, които ви мразят, ще владеят над вас и ще бягате, когато никой не ви гони.

18 И ако при всичко това не Ме послушате, тогава ще ви накажа седмократно повече за греховете ви.

19 Ще строша гордата ви сила и ще направя небето ви като желязо и земята ви като мед.

20 Напразно ще хвърляте сили, защото земята ви няма да дава плодовете си и дърветата на земята ви няма да дават плода си.

21 И ако ходите против Мен и не склоните да Ме слушате, ще наложа върху вас седмократно повече напасти според греховете ви.

22 Ще изпратя между вас диви зверове, които ще ви лишат от децата ви, ще унищожат добитъка ви и ще разредят редиците ви, и пътищата ви ще запустеят.

23 Ако и от това не се поправите и не се обърнете към Мен, а ходите против Мене,

24 тогава ще ходя и Аз против вас и ще ви поразя – да! – седмократно поради греховете ви.

25 Ще докарам на вас меч, който ще извърши отмъщение за завета; и когато се съберете в градовете си, ще изпратя между вас мор; и ще бъдете предадени в ръката на неприятеля.

26 И когато ви строша подпорката[1] от хляба, десет жени ще пекат хляба ви в една пещ и ще ви върнат хляба с теглилка; и ще ядете, но няма да се насищате.

27 Но ако и след това не Ме послушате, а ходите против Мене,

28 то и Аз ще ходя против вас с гняв и ще ви накажа – да! – седмократно за греховете ви.

29 Ще ядете месата на синовете си и месата на дъщерите си ще ядете.

30 И ще разоря капищата ви, ще съборя кумирите ви и труповете ви ще хвърля върху труповете на презрените ви идоли; и ще се погнуся от вас.

31 Ще превърна градовете ви в пустиня и ще запустя светилищата ви, и няма да помириша дъха на благоуханните ви приноси.

32 Ще оставя пуста и земята ви, така че ще се смаят за това неприятелите ви, които живеят в нея.

33 А вас ще разпръсна между народите и ще размахам меч след вас; и земята ви ще бъде пуста и градовете ви пустиня.

34 Тогава земята ще се радва на съботите си през цялото време, докато е пуста и докато вие сте в земята на неприятелите си; тогава земята ще се успокои и ще се радва на съботите си.

35 През всичкото време, когато е запустяла, земята ще си почива, защото не си е почивала през дължимите от вас съботи, когато вие живеехте в нея.

36 А на останалите от вас ще вложа страх в сърцето им в земите на неприятелите им; шум от поклатен лист ще ги подгони и ще бягат като бягащи от меч; и ще падат, когато никой не ги гони.

37 Ще падат един върху друг, като че ли пред меч, когато никой не ги гони; и ще бъдете безсилни да устоите пред неприятелите си.

38 Ще погинете между народите; и земята на неприятелите ви ще ви погълне.

39 Останалите от вас ще се стопят за беззаконията си в земите на неприятелите си; а още за беззаконията на бащите си ще се стопят заедно с тях.

40 Но ако изповядат беззаконието си и беззаконието на бащите си в престъплението, което са извършили против Мен, и още, че са ходили против Мен

41 и че Аз ходих против тях и ги отведох в земята на неприятелите им – ако тогава необрязаното им сърце се смири и приемат наказанието за беззаконието си,

42 тогава ще си спомня завета Си с Яков; още завета Си с Исаак и завета Си с Авраам ще си спомня; ще си спомня и земята.

43 И след като земята е била напусната от тях, ще се радва на съботите си, като стои пуста без тях; и те ще приемат наказанието за беззаконието си, защото отхвърлиха законите Ми и защото душата им се отврати от наредбите Ми.

44 Но и така, както са в земята на неприятелите си, няма да ги отхвърля, нито ще се отвратя от тях дотолкова, че да ги изтребя и да наруша завета Си с тях; защото Аз съм Господ, техен Бог;

45 но заради тях ще си спомня завета, който сключих с праотците им, които съм извел от Египетската земя пред очите на народите, за да бъда техен Бог. Аз съм Йехова.

46 Тези са наредбите, постановленията и законите, които Господ провъзгласи между Себе Си и израилтяните чрез Моисей на Синайската планина.

Бележки:

  1. 26:26 От евр. тояжка за подпиране.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.