• Търсене

  • Избери Превод


Матей 16

Исус упреква фарисеите

Тогава фарисеите и садукеите дойдоха при Исус и за да Го изпитат, поискаха Му да им покаже знамение от небето.

А Той им отговори: Когато се свечери, казвате: Времето ще бъде хубаво, защото небето се червенее;

а сутрин: Днес времето ще бъде лошо, защото небето се червенее намръщено. Вие знаете да разтълкувате изгледа[1] на небето, а знаменията на времената не можете!

Зъл и прелюбодеен род иска знамение, но друго знамение няма да му се даде освен знамението на (пророк) Йона. И ги остави и си отиде.

А учениците, като минаха на отвъдната страна, забравиха да вземат хляб.

И Исус им каза: Внимавайте и се пазете от кваса на фарисеите и садукеите.

И те разискваха помежду си, като казваха: Това е, защото не сме взели хляб.

А Исус, като разбра това, каза: Маловерци, защо разисквате помежду си, понеже нямате хляб?

Още ли не разбирате, нито помните петте хляба на петте хиляди души и колко коша събрахте;

10 нито седемте хляба на четирите хиляди души и колко кошници събрахте?

11 Как не разбирате, че не заради хляба ви казах да се пазите от кваса на фарисеите и садукеите?

12 Тогава те разбраха, че не им заръча да се пазят от хлебен квас, а от учението на фарисеите и садукеите.

Петър изповядва вярата в Исус Христос

13 А Исус, като дойде в околностите на Цезарея Филипова, попита учениците Си: Според както казват хората, Кой е Човешкият Син?

14 А те отвърнаха: Едни казват, че е Йоан Кръстител; други пък – Илия; а други – Йеремия или един от пророците.

15 Попита ги: А вие какво казвате: Кой съм Аз?

16 Симон Петър отговори: Ти си Христос[2], Син на живия Бог.

17 Исус му каза: Блажен си, Симоне, сине Йонов, защото плът и кръв не са ти открили това, но Моят Отец, Който е на небесата.

18 Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър[3] и на тази скала ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да я надвият.

19 Ще ти дам ключовете на небесното царство; и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата.

20 Тогава заръча на учениците на никого да не казват, че Той е Христос.

Христос предсказва Своята смърт и възкресение

21 Оттогава Исус започна да открива на учениците Си, че трябва да отиде в Йерусалим, много да пострада от старейшините, главните свещеници и книжниците, да бъде убит и на третия ден да бъде възкресен.

22 Тогава Петър Го дръпна настрана и започна да Го мъмри, като казваше: Бог да Ти се смили, Господи; това никак няма да стане с Теб.

23 А Той се обърна и каза на Петър: Махни се от Мене, Сатана; ти си Ми съблазън; защото не мислиш за Божиите неща, а за човешките.

24 Тогава Исус каза на учениците Си: Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и нека Ме последва.

25 Защото, който иска да спаси живота[4] си, ще го загуби; а който загуби живота[5] си заради Мене, ще го спечели.

26 Понеже каква полза ще има човек, ако спечели целия свят, а живота си изгуби, или какво ще даде човек в замяна на живота си?

27 Защото Човешкият Син ще дойде в славата на Своя Отец със Своите ангели; и тогава ще въздаде на всеки според делата му.

28 Истина ви казвам: Има някои от стоящите тук, които никак няма да вкусят смърт, докато не видят Човешкия Син, идващ в царството Си.

Бележки:

  1. 16:3 От гр. лицето.
  2. 16:16 Т.е. Месия, Помазаник.
  3. 16:18 От арам. скала.
  4. 16:25 От гр. душата.
  5. 16:25 От гр. душата.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Аудио запис на Новия Завет от Библия, Ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015

Recording of Bulgarian New Testament, Revised Edition ℗ Hosanna, 2018

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *