Имената на Бог

Адонай – Господ 

Битие 15:2 – А Аврам отвърна: Господи Йехова, какво ще ми дадеш, като аз си отивам бездетен и този Елиезер от Дамаск ще притежава дома ми?

Ел Елион – Всевишният

Битие 14:18 – Така и Салимският цар Мелхиседек, който беше свещеник на Всевишния Бог, изнесе хляб и вино

Ел Шадай – Всемогъщият 

Битие 17:1 – Когато Аврам беше на деветдесет и девет години, Господ се яви и му каза: Аз съм Всемогъщият; ходи пред Мен и бъди непорочен.

Ел Олам – Вечният Бог 

Битие 21:33 – Тогава Авраам посади дъбрава във Вирсавее и там призова името на Йехова, Вечния Бог.

Елохим – Бог

Битие 1:1 – В началото Бог сътвори небето и земята.

Яхве Саваот – Господ на силите/Господ на войнствата

1 Царе 1:3 – Този човек отиваше от града си всяка година, за да се поклони и да принесе жертва на Господа на Силите в Сило, където двамата Илийеви синове, Офний и Финеес, бяха свещеници пред Господа.

Яхве – Аз Съм

Изход 3:14 – И Бог отвърна на Моисей: Аз съм Онзи, Който съм. Каза още: Така ще кажеш на израилтяните – Онзи, Който съм, ме изпрати при вас.

Яхве Елохим – ГОСПОД Бог

Изход 34:6 – Господ мина пред него и прогласи: Господ, Господ, Бог жалостив и милосърден, дълготърпелив, Който изобилства с милост и вярност,

Яхве Ире – ГОСПОД ще види/промисли

Битие 22:13-14 – Тогава Авраам повдигна очи и видя, че зад него има овен, вплетен с рогата си в един храст; и Авраам отиде, взе овена и го принесе всеизгаряне вместо сина си. И Авраам нарече това място Йехова-ире; и така се казва и до днес: На хълма Господ ще промисли.

Яхве Ниси – ГОСПОД, моето знаме

Изход 17:8-15 – По това време дойде Амалик и воюва против Израил в Рафидим. А Моисей каза на Исус Навин: Избери ни мъже и излез да се биеш с Амалик; утре аз ще застана на върха на хълма и ще държа Божия жезъл в ръката си.  И Исус направи, според както му каза Моисей, и се би с Амалик; а Моисей, Аарон и Ор се качиха на върха на хълма. И когато Моисей издигаше ръката си, Израил надвиваше; а когато спускаше ръката си, Амалик надвиваше. А като натегнаха ръцете му, взеха камък и подложиха на Моисей, и той седна на него; а Аарон и Ор, единият от едната страна и другият от другата, подпираха ръцете му, така че ръцете му бяха подкрепяни до залез слънце. Така Исус порази Амалик и народа му с острието на меча. Тогава Господ каза на Моисей: Запиши в книгата за спомен и предай на Исус това, че ще излича съвсем спомена за Амалик под небето. И Моисей издигна там жертвеник, който нарече Йехова Нисий,

Яхве Рафа – ГОСПОД, който изцелява

Изход 15:26 – Ако внимателно слушаш гласа на Господа, своя Бог, и вършиш онова, което Му е угодно, и слушаш заповедите Му, и пазиш всичките Му наредби, няма да те поразя с нито една от болестите, с които поразих египтяните; защото Аз съм Господ, Който те изцелявам.

Яхве Шалом – ГОСПОД, нашият мир

Съдии 6:24 – И Гедеон издигна там жертвеник на Господа и го нарече Йехова-шалом[b]. Той стои и до днес в Офра Авиезерова.

Яхве Шамма – ГОСПОД присъства

Езекил 48:35 – Окръжността да бъде осемнадесет хиляди тръстики; и от онзи ден името на града ще бъде Йехова-шама.

Яхве Цидкену – ГОСПОД, нашата правда 

Йеремия 23:6 – В неговите дни Юда ще бъде спасен и Израил ще обитава в безопасност;
и ето името, с което ще се нарича –Господ е наша правда.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.