Крайъгълен камък

Един голям камък, който лежи в основата на едно здание, и обикновено се различава от другите камъни в основата – Ер. 51:26. В ъгълът на основата крайъгълният камък е така положен, че на него двете стени се свързват една с друга. Един крайъгълен камък, 28 крака дълъг, 61/2 широк, и 4 дебел, се намира между развалините на един храм в Баалбек.

Исус Христос се уподобява в Новия Завет на крайъгълен камък в три отношения. Първо както камъка лежи в основата, за да поддържа и да дава якост на зданието, така и Христос, или учението за Спасителя, е крайъгълен камък на християнската църква – Еф. 2:20, понеже това учение е най-важната част на християнското вероизповедание, като излага някои истини, които са жива сила в душите на човеците. Второ, както крайъгълния камък личи най-много в основата на едно здание, така и Исус Христос държи най-отлично място в Църквата, защото Той е ходатая за спасението на всички – 1Пет. 2:6. Трето, както крайъгълен камък, отхвърлен от зидарите става камък за препъване, така също Христовото благовестие ще увеличи наказанието на онези, които го отхвърлят.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.